รู้จักกับ จาระบี ส่วนผสมและวิธีการผลิต

รู้จักกับ จาระบี ส่วนผสมและวิธีการผลิต

จาระบี (Grease) เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีลักษณะกึ่งของเหลวและกึ่งของแข็งเป็นส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีดัชนีความหนืดสูงเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ

หน้าที่ของ จาระบี

จาระบี จะทำหน้าที่ในการช่วยหล่อลื่นจุดเสียดสีต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นปกติได้เช่น จุดเชื่อมต่อช่วงล่าง ลูกปืน ชุดเพลาขับเคลื่อน จาระบีจะช่วยเกาะจับชิ้นส่วนที่สัมผัสได้ดี ทำงานได้ทั้งอุณหภูมิต่ำ-สูง และทนแรงเสียดสีได้ดี

วิธีการผลิตจาระบี

เริ่มต้นโดยการนำเอาไฮดรอกไซด์ของโลหะ (ด่าง) มาผสมกับไขสัตว์หรือน้ำมันพืชให้เป็นสบู่เสียก่อน แล้วจึงผสมน้ำมันพื้นฐานกับสบู่ ขั้นตอนต่อไปก็เติมสารเพิ่มคุณภาพต่าง ๆ ตามแต่ต้องการ ปกติแล้วกระบวนการทั้งหมดจะทำในภาชนะอันเดียวกัน เรียกว่า Kettle เป็นถังเหล็กมีลักษณะกลมสูง ตอนล่างเป็นกรวย ภายในมีเครื่องกวนซึ่งหมุนอยู่ในแนวตั้ง เครื่องกวนจะกวนให้น้ำและสบู่เคล้าด้วยกัน ภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จาระบี ออกมา

ส่วนผสมของจาระบี

โดยปกติน้ำมันหล่อลื่นเป็นของเหลวที่ใช้ในการหล่อลื่นได้ดีที่สุด และต้องทำให้น้ำมันมีสภาพคงตัวไม่ให้มีการไหล โดยใช้วิธีการผสมกับสารที่ทำให้ข้นเหนียว ได้แก่ สารจำพวกสบู่ ซึ่งมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะให้คุณสมบัติแก่ จาระบี ที่แตกต่างกันไป ในบางครั้งมีการใช้สารอื่นๆ เช่น ดินจำพวก Colloidal Clay, ซิลิก้าเจล (Silica Gel) หรือ คาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) นอกจากนี้อาจเติมสารเคมีเพื่อให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับสภาพงานต่าง ๆ คุณสมบัติของจาระบีขึ้นอยู่กับชนิดของสบู่ หรือสารที่นำมาใช้ในการผลิต สามารถแยกออกได้ดังนี้

ส่วนผสมจาระบี

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จาระบียูคอน  ได้ที่