เกรดจาระบี แบ่งแยกเกรดกันยังไง?

เกรดจาระบี แบ่งแยกเกรดกันยังไง?

จาระบี สารหล่อลื่นกึ่งของแข็งของเหลว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการหล่อลื่นของอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ และด้วยคุณสมบัติเหนียวข้นนี้ จึงนำมาใช้ในจุดที่น้ำมันหล่อลื่นที่มีความเหลวไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ตามข้อต่อ หรือจุดต่างๆ ที่อยู่ภายนอกเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งจาระบีได้แบ่งออกเป็นหลายเกรดด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมนั้นๆ เกรดจาระบี แบ่งแยกเกรดกันยังไง มาดูกัน!

เกรดจาระบี แบ่งประเภทตามความอ่อน-แข็ง

เบอร์ของจาระบี หรือ (Consistency Number) จะดูจากค่าความอ่อนแข็ง หรือค่าความเหนียวข้น ที่ได้จากการทดสอบการจมของกรวย เพื่อดูว่าจาระบีมีความอ่อนแข็งเท่าไร โดยจะให้ปลายกรวยจมอยู่ในเนื้อจาระบีในอุณหภูมิและเวลาที่กำหนด หากจมมากแสดงว่าจาระบีอ่อนมาก จมน้อยก็แสดงว่าจาระบีมีความแข็งนั่นเอง 

ซึ่งเบอร์จาระบีแบ่งได้เป็น เบอร์ 000 คืออ่อนมาก ไล่ไปจนถึง จาระบีเบอร์ 6 คือเนื้อแข็งที่สุด

เบอร์จาระบี
(Consistency Number)
ระยะจมของกรวยทดสอบที่ 25 C
(ASTM Worked Penetration, 77 C, 1/10 mm)
ลักษณะความเหนียวข้นที่ 25 C
General Consistency at 25 C
000 อ่อนมาก 445 – 475 ของไหล (Fluid)
00 400 – 430 กึ่งของไหล (Semi-Fluid)
0 355 – 385 เนื้ออ่อนมาก (Very Soft)
1 310 – 340 เนื้ออ่อน (Soft)
2 265 – 295 จาระบีสามัญ (Normal Grease)
3 220 – 250 เนื้อแน่น (Firm)
4 175 – 205 เนื้อแน่นมาก (Very Firm)
5 130 – 160 เนื้อแข็ง (Hard)
6 แข็ง 85 – 115 เนื้อแข็งมาก (Very Hard)

ควรเลือกใช้งานจาระบีเกรดอะไร?

เกรดจาระบี หรือเบอร์จาระบี ตามที่แจกแจงในตารางข้างต้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ของไหลหรือของเหลว 000 เพิ่มระดับความแข็งขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงแข็งมากระดับ 6 มีหลักการเลือกเกรดจาระบีเพื่อนำไปใช้งานเบื้องต้น ดังนี้

  • จาระบีเบอร์ 0 หรือ 1 ใช้สำหรับระบบจุดจ่ายจาระบีแบบรวมศูนย์กลาง หรือ Centralized System ที่มีการใช้ปั๊มจ่ายจาระบีไปยังจุดหล่อลื่นต่างๆ ด้วยเนื้อที่เหลวจะสามารถจ่ายจาระบีออกไปได้ง่าย
  • จาระบีเบอร์ 2 เป็นจาระบีเกรดสามัญที่มักเลือกใช้กันมากที่สุดในการหล่อลื่นแบริ่งเครื่องจักรกลต่างๆ เพราะมีลักษณะที่ไม่เหลวเกินไป และเนื้อไม่แน่นจนเกินไป
  • จาระบีเบอร์ 3 เนื้อจาระบีมีความแน่นกว่าเบอร์ 2 มักจะใช้ในงานที่มีความเร็วรอบสูง อุณหภูมิต่ำ
  • จาระบีเบอร์ 2-3 หรือแข็งกว่า ใช้กับการใช้การอัดด้วยมือ หรือปืนอัด 
  • จาระบีเบอร์อะไรก็ได้ ถ้าใช้วิธีการป้ายหรือทาด้วยมือ เพราะความเหนียวข้นจะไม่ค่อยมีผลต่อการทำงานมากนัก

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จาระบียูคอน ได้ที่