การจำแนกกลุ่มของจาระบี Group I - V

การจำแนกกลุ่มของจาระบี Group I – V

จาระบี มีสารที่เป็นองค์ประกอบอยู่หลายชนิด และมีการแยกประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดังนั้นจึงได้มี การจำแนกกลุ่มของจาระบี แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ คือ Group I – V ดังนี้

การจำแนกกลุ่มของจาระบี โดยแบ่งตาม Group

ซึ่งการแบ่งประเภทนี้จะเป็นไปตามมาตรฐาน API  โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา โดย Group I, Group II และ Group III จัดเป็นน้ำมันแร่ ส่วน Group IV และ Group V เป็นน้ำมันสังเคราะห์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ของจาระบีจะเป็นกรุ๊ป 1 และ 2 

การจำแนกกลุ่มของจาระบี Group I: จาระบีเอนกประสงค์ (General Purpose) 

ในกลุ่มนี้จัดอยู่ในประเภทอิ่มตัวน้อยกว่า 90% มีกำมะถัน (Sulfur) มากกว่า 0.03% และมีช่วงดัชนีความหนืด 80 – 120 ช่วงอุณหภูมิของน้ำมันเหล่านี้อยู่ระหว่าง 32 – 150 องศาฟาเรนไฮต์ โดยเป็นตัวทำละลายที่กระบวนการกลั่นที่ง่ายที่สุด จึงเป็นน้ำมันพื้นฐานที่ถูกที่สุดในตลาด และถูกใช้กับจาระบีอเนกประสงค์

Group II: จาระบีใช้งานอุณหภูมิสูง (High Temperature Grease) 

ในกลุ่มนี้จะถูกกำหนดให้มีความอิ่มตัวมากกว่า 90% กำมะถันน้อยกว่า 0.03% และมีดัชนีความหนืด 80 – 120 มักผลิตด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนกว่ากลุ่มแรก และมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีสีที่ชัดเจนกว่าและราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันพื้นฐาน Group I ถึงกระนั้นน้ำมันพื้นฐาน Group II ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาในตลาดในปัจจุบันและมีราคาใกล้เคียงกับน้ำมัน Group I และมักใช้กับจาระบีที่ใช้งานในอุณหภูมิสูง

Group III: จาระบีใช้งานอุณหภูมิปานกลาง (Medium Temperature Grease)

ในกลุ่มนี้มีความอิ่มตัวมากกว่า 90 % กำมะถันน้อยกว่า 0.03% และมีดัชนีความหนืดสูงกว่า 120 ซึ่งจะผ่านกระบวนการกลั่นมากกว่า Group II กระบวนการที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดมากกว่านี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ได้น้ำมันพื้นฐานที่บริสุทธิ์กว่า ซึ่งแม้ว่าจะทำมาจากน้ำมันดิบ แต่บางครั้งก็สามารถเรียกว่าเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่สังเคราะห์ขึ้นได้เช่นเดียวกับ Group II และถูกใช้แพร่หลายมากขึ้น โดยใช้กับจาระบีที่ใช้งานในอุณหภูมิปานกลาง

Group IV: จาระบีใช้งานอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Grease)

ในกลุ่มนี้คือกลุ่ม polyalphaolefins (PAOs) เป็นการผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ มีช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่ามาก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพอากาศหนาวจัด มักใช้กับจาระบีที่ใช้งานในอุณหภูมิต่ำ

Group V: จาระบีใช้งานอุณหภูมิระดับสูงสุด (Extreme High Temperature Grease)

กลุ่มนี้จัดเป็นน้ำมันพื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมด ในบางครั้งน้ำมันพื้นฐานเหล่านี้จะถูกผสมกับสต็อกพื้นฐานอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมัน และมักนำไปใช้กับจาระบีที่ใช้งานในอุณหภูมิระดับสูงที่สุด

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จาระบียูคอน ได้ที่