ประเภทของน้ำมันเกียร์

ประเภทของน้ำมันเกียร์ รู้ไว้จะได้ใช้ไม่ผิด

น้ำมันเกียร์ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนใช้รถจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ดังนั้น หากจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่ละทีก็ต้องดูให้ดีๆ ประเภทของน้ำมันเกียร์ มีแบบไหน ควรใช้แบบไหนกับรถชนิดใดบ้าง รู้เอาไว้จะได้ใช้ไม่ผิด

ประเภทของน้ำมันเกียร์

โดยมาตรฐานทั่วไปแล้ว การแบ่งประเภทของน้ำมันเกียร์ก็แบ่งตามชนิดของเกียร์เลยก็คือ น้ำมันเกียร์ธรรมดา และน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ซึ่งเกียร์ทั้งสองชนิดนั้นมีกระบวนการทำงานภายในไม่เหมือนกัน จึงมีการแยกประเภทน้ำมันเกียร์ให้เหมาะสมกับเกียร์แต่ละประเภทนั่นเอง 

1. น้ำมันเกียร์ธรรมดา

เกียร์ธรรมดานั้น ภายในประกอบด้วยฟันเฟืองที่เป็นส่วนในการปรับเปลี่ยนเกียร์ โดยส่งผ่านกำลังแบบหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง โดยน้ำมันเกียร์ธรรมดามีหน้าที่ในการช่วยหล่อลื่น สร้างชั้นฟิล์ม เพื่อลดแรงเสียดทาน ปกป้องชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือขบกันไม่ให้สึกหรอ ช่วยหล่อเย็นและระบายความร้อนจากการเสียดสีกันออกไปจากระบบ ช่วยชะล้างและนำพาเศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสีออกกจากบริเวณหน้าฟันเกียร์เพื่อกรองเอาสิ่งสกปรกออกก่อนหมุนเวียนเข้าไปใหม่ ป้องกันการกัดกร่อนและสนิมในชิ้นส่วนเกียร์ ละลดเสียงดังรบกวนจากการสั่นสะเทือนในทำงานของเกียร์

ซึ่งประเภทของน้ำมันเกียร์ธรรมดาได้จัดแบ่งออกไปตามค่าความหนืด SAE ที่ได้มีการกำหนดความข้นใสเอาไว้ เป็นตัวเลขตั้งแต่ 75W-250 สังเกตง่ายๆ ยิ่งตัวเลขมากก็ยิ่งหนืดมาก และยังมีการแบ่งตามมาตรฐาน API คือ สถาบันผู้กำหนดระดับความสามารถในการปกป้องชิ้นส่วนว่าได้ระดับใด โดยใช้ค่า GL เป็นตัวบอกระดับมาตรฐาน

2. น้ำมันเกียร์ออโตเมติก หรือเกียร์อัตโนมัติ

เกียร์อัตโนมัตินั้นจะมีกระบวนการทำงานภายในที่ต่างไปจากเกียร์ธรรมดาคือ จะมีการทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังไฮโดรลิกในการสั่งควบคุมระบบต่างๆ ในห้องเกียร์ ไม่ว่าจะเป็นคลัตซ์  ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ เพื่อให้เกียร์ขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติได้มีการใส่สารเติมแต่งหลายชนิด เช่น สารปรับสภาพความหนืด สารป้องกันการกัดกร่อน และการทำปฏิกิริยาของออกซิเจน สารต้านการเกิดฟอง สารเพิ่มแรงกด เป็นต้น

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติทำหน้าที่ ถ่ายกำลังจากปั๊มไปยังกังหันในทอร์คคอนเวอร์เตอร์  ถ่ายพลังไฮโดรลิคไปควบคุมการทำงานของคลัตซ์ และอุปกรณ์ภายในกระปุกเกียร์ มีการถ่ายเทความร้อนจากกระปุกเกียร์ออกสู่ภายนอก และเป็นสารหล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในกระปุกเกียร์ เพื่อป้องกันการสึกกร่อนของโลหะที่อยู่ภายใน

ซึ่งชนิดของน้ำมันเกียร์ออโต้นั้นได้ถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน General Motor (GM) โดยใช้สัญลักษณ์ “Dexron” โดยที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 มาตรฐาน คือ Dexron IID เหมาะสำหรับเกียร์ออโต้ที่ไม่มีระบบอิเลคโทรนิคควบคุมการทำงาน ส่วน Dexron III เหมาะสำหรับเกียร์ออโต้ที่ใช้ระบบอิเลคโทรนิคควบคุมการทำงาน

พอจะเห็นความแตกต่างในการทำงานของระบบเกียร์และน้ำมันเกียร์ของทั้งสองชนิดกันแล้ว จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบการทำงานที่ต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้น้ำมันเกียร์ให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยูคอน  ได้ที่