น้ำมันสำหรับล้างเครื่องยนต์ (Flushing Oil)

น้ำมันสำหรับล้างเครื่องยนต์ ที่เราจะแนะนำวันนี้คือ ยูคอน ฟลัช


น้ำมันสำหรับล้างเครื่องยนต์

ยูคอน ฟลัช (YUKON flush)  เป็นน้ำมันที่ใช้สำหรับล้างเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่างๆในโรงงาน  ยูคอน ฟลัช (YUKON flush)เป็นน้ำมันที่มีลักษณะใส จึงใช้ในการล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์และเครื่องจักรได้ดี

วิธีการใช้งาน หลังจากได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกแล้ว ให้เติมยูคอน ฟลัช (YUKON flush) ประมาณ 2/3 ของปริมาณที่ใช้จริง แล้วให้ลองเดินเครื่องเบาๆ 5 – 10 นาที แล้วค่อยถ่ายออก เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง เติมน้ำมันเครื่องใหม่แล้วติดเครื่องเดินเบาๆ และทำการตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วไหลใดเกิดขึ้น

หมั่นดูแลรักษาระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ให้ตรงตามคู่มือการใช้งาน เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยืนยาว

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่