น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเลื่อน (น้ำมันสไลด์เวย์)

น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเลื่อน มีความสำคัญอย่างไร

น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเลื่อน (น้ำมันสไลด์เวย์) มีความสำคัญในการหล่อลื่นแท่นรางเลื่อนของเครื่องจักรกล ในการใช้งานตัดกลึง ในการทำงานของเครื่องจักร แท่นรางเลื่อนจะมีการเสียดสีอยู่ตลอดเวลาทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ทำให้เกิดการสึกหรอในบริเวณดังกล่าวสูง จึงจำเป็นต้องมีการหล่อลื่นแท่นรางเลื่อนเพื่อลดการเสียดสีของโลหะ ในขณะที่เครื่องจักรทำงาน

จะสามารถใช้น้ำมันไฮดรอลิคแทนการใช้น้ำมันสไลด์เวย์ได้หรือไม่

น้ำมันไฮดรอลิคไม่สามารถนำมาใช้งานในการหล่อลื่นแท่นรางเลื่อนแทนน้ำมันสไลด์เวย์ได้ เนื่องจากน้ำมัน สไลด์เวย์จะมีคุณสมบัติที่พิเศษในการยึดเกาะกับแท่นรางเลื่อน เพื่อป้องกันการไหลล้นออกจากรางของแท่นรางเลื่อนในขณะที่เครื่องจักรทำงาน หากนำน้ำมันไฮดรอลิคมาใช้งานกับแท่นรางเลื่อน น้ำมันจาไหลลงด้านล่าง หรือไหลล้นออกจากแท่นรางเลื่อน ทำให้ไม่สามารถหล่อลื่นและลดการเสียดสีของแท่นรางเลื่อนได้