รวมคำถามเกี่ยวกับน้ำมันตัดกลึง

shutterstock_94804579

น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำชนิดน้ำนม กึ่งสังเคราะห์ และ สังเคราะห์แท้ แตกต่างกันอย่างไร

  • น้ำมันตัดกลึงผสมน้ำชนิดน้ำนมจะมีสีขาว ทึบแสง โดยจะมีปริมาณของน้ำมันผสมอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยในการหล่อลื่นได้ดี จึงเหมาะกับงานที่มีลักษณะตั้งแต่เบาไปจนถึงค่อนข้างหนัก แต่จะเกิดการบูดเน่า ส่งกลิ่นเหม็นได้ค่อนข้างง่าย
  • น้ำมันตัดกลึงผสมน้ำชนิดกึ่งสังเคราะห์จะมีสีขาวโปร่งแสง หรือ สีเขียวอมฟ้า โดยจะมีปริมาณของน้ำมันผสมอยู่ในปริมาณน้อยจนถึงปานกลาง ซึ่งจะทำหน้าที่ในการหล่อลื่นได้ต่ำกว่าชนิดของน้ำนม จึงเหมาะกับงานที่มีลักษณะตั้งแต่เบาไปจนถึงปานกลาง แต่จะทนต่อการเกิดเน่าเสีย อันเป็นผลมาจากแบคทีเรีย ได้ดีกว่า จึงเกิดการบูดเน่า ส่งกลิ่นเหม็นได้ยากกว่า
  • น้ำมันตัดกลึงผสมน้ำชนิดสังเคราะห์แท้ จะมีลักษณะไร้สี โปร่งใส หรืออาจมีสีอื่นๆ โดยจะไม่มีปริมาณของน้ำมันผสมอยู่เลย โดยจะมีสารหล่อลื่นสังเคราะห์อื่นๆ ทำหน้าที่ในการหล่อลื่น ซึ่งเหมาะกับงานที่มีลักษณะเน้นการพัดพาของเศษโลหะ เช่นงานเจียร เนื่องจากน้ำมันตัดกลึงชนิดสังเคราะห์แท้จะมีการไหลได้ดี เนื่องจากไม่มีน้ำมันผสม และจะไม่เกิดการเน่าเสียที่เกิดจากแบคทีเรีย

ใช้น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วนแล้ว แต่ทำไมอายุของใบมีดถึงเสื่อมเร็ว

การเลือกใช้น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วน ควรคำนึงถึงลักษณะของงานรวมไปถึงวัตถุดิบของชิ้นงาน ที่นำมาทำการแปรรูป สาเหตุที่อายุใบมีดถึงกำหนดเสื่อมก่อนเวลาเนื่องจากเลือกความหนืดไม่เหมาะสมกับการทำงาน ในกรณีเลือกความหนืดที่ต่ำเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นไม่เพียงพอ ทำให้คมตัดของตัวใบมีด รับความร้อนและการเสียดสีที่สูง หากเลือกความหนืดที่มากเกินไป อาจทำให้ระบายความร้อนได้ช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น และอาจทำให้น้ำมันไหลไปที่จุดตัดกลึงไม่ทันในกรณี ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถหล่อลื่นที่จุดตัดกลึงได้

ทำไมน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำถึงมีกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย

น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำมีสารประกอบที่เรียกว่า Emulsifier ซึ่งทำหน้าที่ในการละลายน้ำมันให้สามารถเข้ากับน้ำได้ ซึ่งเป็นสารที่สามารถก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย หากน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำไม่มีอากาศหมุนเวียนที่เพียงพอ เนื่องจากมีน้ำมันอื่นๆ ปกคลุมผิวหน้า หรือมีเศษโลหะที่ไม่ได้รับการกำจัดออกเป็นจำนวนมาก จะทำให้แบคทีเรียเกิดการเจริญเติบโตได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกดการเน่าเสียที่มากขึ้นและส่งกลิ่นเหม็นตามลำดับ

ควรทำอย่างไร หากน้ำมันผสมน้ำมีการเสื่อมสภาพ ส่งกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย

หากน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำ เกิดการเสื่อมสภาพ ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียแล้ว ควรทำการถ่ายน้ำมันออกและล้างบ่อบรรจุน้ำมันด้วยน้ำ รวมถึงชะล้างเศษโลหะที่เกิดจากการตัดกลึงออกจากบ่อบรรจุ และลงน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำลงไปใหม่ ไม่ควรผสมน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำลงไปทันทีก่อนที่จะมีการล้างเปลี่ยนถ่ายเนื่องจาก น้ำมันตัดกลึงจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

จะมีวิธีป้องกันการการส่งกลิ่นเหม็นของน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำได้อย่างไร

หากต้องการจะยืดอายุการใช้งานและลดการเกิดการส่งกลิ่นเหม็นจากน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำ เราควรจะหมั่นเช็คความเข้มข้นของน้ำมันตัดกลึงอยู่เสมอ และขจัดสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกจากบ่อบรรจุน้ำมัน เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนภายในน้ำมันตัดกลึงได้

จะกำจัดน้ำมันตัดกลึงที่ใช้แล้วอย่างไร

น้ำมันตัดกลึงที่ใช้แล้วจนเสื่อมสภาพทั้งชนิดน้ำมันล้วนและชนิดผสมน้ำควรได้รับกำจัดจากผู้ที่ได้รับการรับรอง และมีใบอนุญาต รับกำจัดขยะอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น