รวมคำถามเกี่ยวกับน้ำยาหม้อน้ำ

หน้าที่หลัก ๆ ขอน้ำยาหม้อน้ำคืออะไร

ช่วยในการระบายความร้อน และป้องกันการแข็งตัวของน้ำในหม้อน้ำของรถไม่ให้เกิดการโอเวอร์ฮีทความร้อนขึ้นสูง ป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อน้ำทำให้หม้อน้ำรถไม่อุดตัน

ทำไมต้องใช้น้ำยาหม้อน้ำ

สารเพิ่มประสิทธิภาพในน้ำยาหม้อน้ำจะทำหน้าที่เพิ่มจุดเดือดของน้ำในหม้อน้ำ ทำให้น้ำในระบบหล่อเย็นเดือดช้าลง ลดการเกิดการโอเวอร์ฮีท และยังมีการเติมสารยับยั้งการกัดกร่อนในน้ำยาหม้อน้ำจะช่วยลดการกัดกร่อนซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดตะกรันในหม้อน้ำ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำหม้อน้ำเป็นโลหะ น้ำเปล่าอย่างเดียวจะทำให้เกิดการกัดกร่อน และทำให้เกิดตะกรันอุดตันส่งผลให้การระบายความร้อนแย่ลง

น้ำยาหม้อน้ำยูคอนทำไมเป็นสูตร premix 33/67 ไม่เหมือนน้ำยาหม้อน้ำจากศูนย์ ที่เขียนว่า premix 50/50

เนื่องจากในน้ำยาหม้อน้ำทั่วไปจะผสม เอทิลีนไกลคอล (Ethylene glycol : EG) เพื่อเพิ่มจุดเยือกแข็งของน้ำเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองหนาวด้วยจึงเป็นสูตร premix 50/50 แต่ในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อนจะไม่ประสบปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง เอทิลีนไกลคอลเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำยาหล่อเย็นยูคอนระดับพรีเมียมจึงใช้เทคโนโลยี carboxylate กับ น้ำสะอาด ที่ไม่ต้องการใช้ glycol-based และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสูตร premix 33/67 (ตัดอัตราส่วนผสมของ Ethylene Glycol)

อุณหภูมิในหม้อน้ำประมาณเท่าไหร่ ระบบหล่อเย็นมีการทำงานในการถ่ายเทความร้อนอย่างไร

ประมาณ 80 – 90 องศาเซลเซียส ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องยนต์ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นพลังงาน ส่วนที่เหลือจะระบายออกทางเครื่องยนต์ และระบบหล่อเย็น ดังนั้นระบบหล่อเย็นจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนจัด โดยมีพัดลมระบายความร้อนซึ่งจะทำงานขณะเครื่องยนต์ร้อน เทอร์โมสตัต (Thermostat) หรือ วาล์วน้ำ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ให้เหมาะสม โดยการเปิดหรือปิดวาล์วเพื่อให้น้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำ ในขณะที่เครื่องยนต์เย็นวาล์วน้ำก็จะปิดเพื่อให้หมุนเวียนในเครื่องยนต์จนเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้นวาล์วก็จะเปิดให้น้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำ