เคลมประกัน

ผลเสียของการเคลมประกันบ่อยๆ

ผลเสียของการเคลมประกันบ่อยๆ? ประกันภัยสำหรับรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยเลยทีเดียว เพื่อคุ้มครองค่าเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หลายคนมีความเข้าใจที่ว่า “ซื้อประกันชั้น 1 แล้ว จะเคลมเมื่อไหร่ก็ได้” เคลมบ่อยแค่ไหนก็ได้ เพราะบริษัทประกันเป็นคนจ่ายให้เรา แต่อาจไม่รู้เลยว่า การเคลมประกันบ่อยๆ จะส่งผลเสียต่อผู้ซื้อประกันไม่น้อยเลยทีเดียว

การเคลมประกัน

ผลเสียของการเคลมประกันบ่อยๆ

การแจ้งเคลมประกันรถยนต์บ่อยๆ ส่วนใหญ่มักจะเป็นในกลุ่มของ “ประกันภัยชั้น 1” ซึ่งเป็นการประกันรถยนต์ที่ครอบคลุมเกือบทุกกรณี ไม่ว่าจะมีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม หากไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็ถือว่าดีไป แต่ถ้าเคลมบ่อย และเป็นฝ่ายผิดอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี(เคลมแห้ง) ในการเคลมประกันรถยนต์แต่ละครั้ง จะมีการบันทึกประวัติการเคลม และประวัติการขับขี่ ซึ่งจะมีผลกับการต่อประกันรถยนต์ในปีถัดไป ยิ่งหากมีการแจ้งเคลมประกันรถยนต์บ่อยๆ ก็จะส่งผลเสียต่างๆ ตามมาดังนี้

การแจ้งเคลมประกัน

  • ไม่ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน

ส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันรถยนต์ จะมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้ลูกค้าที่มีประวัติดี หรือลูกค้าที่ไม่เคยเคลมประกันรถยนต์เลยในปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีแจ้งเคลมประกันโดยเราเป็นฝ่ายถูกและมีคู่กรณี ซึ่งส่วนลดของเบี้ยประกันนั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่หากมีการเคลมประกัน ที่เกิดจากความประมาท ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี(เคลมแห้ง) ก็จะส่งผลให้ไม่ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่อไป แถมยังถูกบันทึกว่าเป็นลูกค้าประวัติไม่ดีอีกด้วย

เคลมประกันรถยนต์
credit: globalnews.ca
  • ค่าเบี้ยประกันสูงขึ้น

นอกจากจะไม่ได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันแล้ว การเคลมประกันรถยนต์บ่อยๆ หลายๆครั้งภายใน 1 ปี ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ในปีถัดไป มีค่าเบี้ยที่สูงขึ้นอีกด้วย เพราะบริษัทประกัน จะมีการบันทึกลงในประวัติเคลมทุกครั้ง

แจ้งเคลมประกัน
credit: rms.nsw.gov.au
  • อาจถูกยกเลิกกรมธรรม์

การแจ้งเคลมบ่อยๆ อาจเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องรอครบปี โดยเฉพาะการแจ้งเคลมโดยที่คุณเป็นฝ่ายผิด เพราะทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ จะวิเคราะห์ว่าคุณขับรถด้วยความประมาท ไม่ระมัดระวัง จนเป็นเหตุให้ต้องเคลมประกันรถยนต์อยู่บ่อยครั้ง ถ้าหากคุณต้องการ ต่อประกันกับบริษัทเดิม ก็ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม 30% จากเบี้ยประกันเดิมในทุนประกันเท่าเดิม

การเคลมประกัน

  • อาจถูกแบล็คลิสต์(Blacklist) จากบริษัทประกันได้

การติดแบล็คลิสประกันรถยนต์ คือ การที่บริษัทประกันรถยนต์ไม่ยินยอมที่จะต่อประกันรถยนต์ในปีต่อๆไปให้กับคุณ โดยทั่วไป ทางบริษัทประกันจะกำหนดเอาไว้ว่า จะต้องไม่มีการเคลมเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยต่อปี เช่น หากคุณจ่ายค่าเบี้ยประกันปีละ 15,000 บาท คุณจะสามารถเคลมทั้งปีได้ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี (ซึ่งทางบริษัทประกันคงไม่ยินยอมให้เคลมถึง 200% อย่างแน่นอน)

การแจ้งเคลมประกันบ่อย

สรุปง่ายๆ ของการเคลมประกัน ก็คือ หากคุณเป็นฝ่ายถูกและมีคู่กรณี จะไม่ส่งผลต่อประวัติของคุณ แต่หากเป็นการแจ้งเคลมโดยที่คุณเป็นฝ่ายผิด และเป็นการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี(เคลมแห้ง) อยู่บ่อยครั้ง จะส่งผลเสียต่อประวัติการขับขี่และการพิจารณาของบริษัทประกันภัยรถยนต์ ดังนั้น ควรมีความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สิน แถมยังส่งผลดีในการซื้อประกันภัยรถยนต์ในครั้งต่อไปอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น