ประเภทรถยนต์ เบนซิน ดีเซล ต่างกันอย่างไร

ประเภทรถยนต์ เบนซิน ดีเซล ต่างกันอย่างไร

รู้หรือไม่? รถที่คุณขับอยู่เป็นเครื่องยนต์ประเภทไหน หลายคนขับเป็นอย่างเดียวแต่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารถของเราเป็นเครื่องเบนซินหรือว่าดีเซล แล้ว ประเภทรถยนต์ เบนซิน ดีเซล มีความเหมือนความต่างกันอย่างไรบ้าง

การทำงานของรถยนต์ เบนซิน

รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน จะเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวตั้งต้นในการจุดระเบิดร่วมกับอากาศ โดยมีหัวเทียนช่วยในการจุดประกายไฟ มีหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง เพื่อเข้าสู่กระบวนการเครื่องยนต์ 4 จังหวะ คือ ดูด อัด ระเบิด คาย เป็นการทำงานแบบนี้วนอยู่ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ทำให้เกิดพลังงานส่งต่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนต่อไป

ข้อดี

 • รถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เหมาะกับการเดินทางในตัวเมือง 
 • เครื่องยนต์เบนซินจะปล่อยมลพิษหรือไอเสียออกมาน้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซล
 • เครื่องยนต์เบนซินจะมีเสียงเครื่องยนต์ที่เบากว่า ทำให้มีความนุ่มนวลในการขับขี่

ข้อเสีย

 • เครื่องยนต์เบนซินมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ต่ำกว่า อาจเปลืองน้ำมันมากกว่าในกรณีที่เดินทางไกล
 • เครื่องยนต์เบนซินมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากกว่า

การทำงานของรถยนต์ ดีเซล

รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ไม่จำเป็นต้องใชหัวเทียนในการจุดระเบิด โดยจะใช้วิธีการอัดอากาศแทน โดยอากาศที่ดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ จะถูกอัดตัวแน่นจนเกิดความร้อนสูง และเมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงลงไป จึงเกิดการระเบิดและดันลูกสูบกลับไป เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ดูด อัด ระเบิด คาย เพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไป

ข้อดี

 • เครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงกว่า จึงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่า เครื่องยนต์ไม่ทำงานหนัก และเหมาะกับการเดินทางไกล
 • เมื่อเทียบประมาณน้ำมันที่เท่ากัน น้ำมันดีเซลจะมีพลังงานมากกว่าน้ำมันเบนซิน ทำให้ประหยัดน้ำมันมากกว่า
 • เครื่องยนต์ดีเซลมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ออกมาน้อยกว่า
 • เครื่องยนต์ดีเซลมีความทนทานมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน

ข้อเสีย

 • รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มักจะมีราคาแพงกว่ารถยนต์เบนซิน เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ทำให้รถมีความคนทนแข็งแรงกว่า
 • เครื่องยนต์ดีเซลต้องใช้กำลังอัดสูงในการเผาไหม้เครื่องยนต์ จึงทำให้เกิดเสียงดังและมีแรงสั่นสะเทือนมากกว่า
 • เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยมลพิษสู่อากาศมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน

ไม่ว่าจะเครื่องยนต์ เบนซิน หรือดีเซล ล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานให้เหมาะสม ก็จะเป็นการใช้รถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ถูกประเภท เพราะน้ำมันเครื่องได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์นั้นๆ เพื่อดึงประสิทธิภาพในการทำงานออกมาให้ได้ดีที่สุด

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่