online service

พ.ร.บ. มีไว้เพื่ออะไร ทำไมต้องจ่ายทุกปี?

พ.ร.บ. มีไว้เพื่ออะไร ทำไมต้องจ่ายทุกปี? ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ล้วนแต่ต้องมีการจ่ายค่า ภาษี และ พรบ. ต่ออายุในทุกๆปี ส่วนใหญ่หลายคนจะสับสนระหว่าง 2 อย่างนี้  เรียกผิดเรียกถูกกันไป เรามาทำความเข้าใจกันใหม่ดีกว่า

ใบเคลม

พ.ร.บ. รถยนต์, รถจักรยานยนต์ คืออะไร?

พ.ร.บ. รถยนต์, รถจักรยานยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ โดยที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันจะต้องทำ เพื่อรับความคุ้มครองต่อชีวิต, ร่างกาย ของผู้ประสบภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น, ค่าชดเชยต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต

รถราชการ
credit: pwa

รถที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง ทำ พ.ร.บ.

รถที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง ทำ พ.ร.บ. คือ รถเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท รถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด รวมถึงรถของกระทรวง ทบวงกรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เคลมพ.ร.บ.

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. มีอะไรบ้าง?

ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับคำร้อง

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาทต่อคน
 • ค่าสินไหมทดแทน ผู้เคลมประกันจะได้รับ หลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย

ค่าสินไหมทดแทน ที่มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

 • ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
 • การเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพอย่างถาวร 500,000 บาทต่อคน
 • ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาทต่อวัน ระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุ สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุ สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง

พ.ร.บ.คุ้มครอง

วิธีเคลม พ.ร.บ. ทำอย่างไร?

 • แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลงบันทึกประจำวัน
 • เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และเมื่อรักษาเรียบร้อยแล้ว ต้องขอเอกสารจากโรงพยาบาล คือ ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงิน
 • ส่งเอกสารต่อบริษัทประกันภัยที่ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาล เอกสารที่ต้องใช้ คือ บันทึกประจำวันของตำรวจ, ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จรับเงิน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

online service

ต่อ พ.ร.บ. ได้จากที่ไหนบ้าง?

การต่อ หรือการซื้อ พ.ร.บ. ไม่ใช่เรื่องยาก และไม่จำเป็นต้องไปที่ขนส่งให้เสียเวลา ปัจจุบันมีช่องทางหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของบริษัทประกัน, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 รวมถึงช่องทางออนไลน์ ที่เพียงแค่ใส่ข้อมูลของเราง่ายๆเท่านั้นเอง

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน ได้ที่