เบอร์ความหนืด ของน้ำมันหล่อลื่น แต่ละประเภท

เบอร์ความหนืด ในแต่ละมาตรฐาน อาจจะเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันมาก หลายๆคนจึงจะเข้าใจว่า ค่าความหนืด ก็แตกต่างกันด้วย ซึ่งจริงๆแล้ว เบอร์ความหนืดเป็นเพียงตัวเลข ที่ใช้แทนค่าความหนืดที่แท้จริงของน้ำมันหล่อลื่น ในแต่ละมาตรฐานเท่านั้น บางคนอาจจะเข้าใจว่าน้ำมันหล่อลื่นแต่ละประเภท จะมีความหนืดเท่ากัน ถ้าเบอร์เท่ากัน แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะแตกต่างกัน และเบอร์ที่ต่างกันในน้ำมันคนละประเภท อาจมีความหนืดใกล้เคียงกันก็ได้ ซึ่งหลักสำคัญในการดู ก็จะต้องดูว่าเป็นเบอร์ความหนืดมาตรฐานใด ถ้าจะเทียบความหนืดจากมาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐาน SAE นั้น สามารถเทียบได้โดยใช้ตารางเทียบเบอร์ความหนืด ที่เป็นมาตรฐานสากล ดังรูปที่แสดงข้างล่าง

เบอร์ความหนืด ของน้ำมันหล่อลื่น แต่ละประเภท

ค่าความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น

ค่าความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น นั้นมีหลายมาตรฐาน แต่สามารถแบ่งเป็น 2 มาตรฐาน หลักๆ ดังนี้

  • มาตรฐาน ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization ซึ่งแสดง ค่าความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม
  • มาตรฐาน SAE ย่อมาจาก Society of Automotive Engineering ซึ่งแสดง ค่าความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์

รูปจากหนังสือ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่