9 ปัญหาระบบไฮดรอลิค ที่มักพบบ่อย

9 ปัญหาระบบไฮดรอลิค ที่มักพบบ่อย

เรื่องต้องรู้ สำหรับใครที่ต้องใช้เครื่องยนต์ เครื่องจักร ที่มีระบบไฮดรอลิค มาดู 9 ปัญหาระบบไฮดรอลิค ที่มักพบบ่อย จะได้เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบเบื้องต้น

1. ความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิค

ปัญหาเรื่องความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิค มีได้หลายสาเหตุ ดังนี้

มีน้ำหรือของเหลวอื่นปะปน

การที่น้ำมันไฮดรอลิคมีน้ำและของเหลวปะปนเข้าไปนั้น มักเกิดจากการรั่วไหลของระบบ หรือรวมไปถึงการควบแน่นของน้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งน้ำที่ปนเปื้อนอยู่ในนั้นอาจเป็นสาเหตุให้เกิดสนิม และเกิดการกัดกร่อนส่วนประกอบต่างๆ ภายในระบบไฮดรอลิคได้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าน้ำมันไฮดรอลิคเปลี่ยนเป็นสีขุ่นขาวคล้ายน้ำนม ซึ่งการตรวจวัดการปนเปื้อนของน้ำทำได้โดยใช้เครื่องวัดความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิค

มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันไฮดรอลิค

นอกจากของเหลว ก็อาจมีสิ่งสกปรกอื่นๆ ปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิคได้เช่นกัน ซึ่งอาจปะปนทาง Air Breather ในขณะติดตั้งอุปกรณ์ หรือจากการซ่อมบำรุงก็เป็นได้

มีการรั่วซึมและมีอากาศเข้าไปในระบบ

เมื่อมีการรั่วซึมเกิดขึ้นในระบบไฮดรอลิค ทำให้อากาศรั่วเข้าไปในปั๊มไฮดรอลิคได้ ซึ่งอาจเกิดจากการเชื่อมต่อที่หลวม หรือมีการรั่วไหลในระบบ และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปั๊มไฮดรอลิคมีความดันไม่คงที่ และเกิดเสียงดังในระหว่างทำงาน

2. ใช้น้ำมันไฮดรอลิคผิดประเภท

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มักพบบ่อย ไม่ว่าจะเกิดจากการคิดว่าใช้น้ำมันอะไรก็ได้ หรือใช้น้ำมันอื่นแทนไปก่อน ซึ่งน้ำมันไฮดรอลิคจะมีการแบ่งประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานอยู่แล้ว โดยมีระดับความข้นใส และความหนืดที่แตกต่างกันไป หากใช้น้ำมันไฮดรอลิกผิดประเภท องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่งผลให้เครื่องจักรที่ใช้มีประสิทธิภาพต่ำลง อาจเกิดการสึกหรอภายใน และเกิดความเสียหายต่างๆ ตามมา

3. ระดับน้ำมันไฮดรอลิคในถังต่ำกว่าปกติ

หมั่นเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคอยู่เสมอ ว่าอยู่ในระดับปกติ เพราะหากว่าน้ำมันไฮดรอลิคอยู่ในที่ระดับต่ำ จะส่งผลให้ปั๊มไฮดรอลิคดูดอากาศเข้าไปด้วย และเกิดเป็นฟองอากาศผสมเข้าไปในน้ำมันไฮดรอลิค ทำให้ปั๊มไฮดรอลิคเสียหายและส่งเสียงดังระหว่างการใช้งาน

4. ความดันน้ำมันไฮดรอลิคลดลง

เร่องระดับความดันของน้ำมันไฮดรอลิคที่ลดลงไปนั้น มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ไฮดรอลิค เช่น กระบอกไฮดรอลิค วาล์วไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิค เป็นต้น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดการสึกหรอขึ้นภายใน ทำให้เกิดการรั่วซึม จึงทำให้ความดันน้ำมันไฮดรอลิคลดลงจากเดิม

5. ปั๊มไฮดรอลิคเสียหาย

ปัญหาความเสียหายของปั๊มไฮดรอลิคนั้น มักเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ปั๊มไฮดรอลิคเกิดการสึกหรอ ไม่มีแรงปั๊ม มีผลให้ระบบไฮดรอลิคทำงานช้าลง และลดประสิทธิภาพการทำงานลง

6. ปั้มไฮดรอลิคกำลังไม่พอ

การออกแบบวงจรไฮดรอลิคมีส่วนสำคัญ เพราะหากต้นกำลังของปั้มไฮดรอลิคไม่เพียงพอกับการใช้งาน ก็อาจเกิดการ loss ในระบบสูง

7. ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิคตัน

ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิค ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในการกรองน้ำมันไฮดรอลิคให้สะอาดก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้งานในระบบไฮดรอลิคอีกครั้ง ซึ่งหากมีการปนเปื้อนมากอาาจทำให้ไส้กรองตันได้เร็ว หรือใช้ไส้กรองขนาดไม่เหมาะสมเช่นไส้กรองเล็กเกินไป ก็ทำให้การดูดของปั๊มไม่สะดวก ส่งผลให้มีการทำงานที่ช้าลงทั้งระบบ และอาจเกิดความเสียหายได้

8. ระบบไฮดรอลิคมีความร้อนสูง

โดยปกติแล้วระบบไฮดรอลิคก็ถูกออกแบบมาให้รับมือกับอุณหภูมิที่สูงได้ระดับหนึ่ง ซึ่งการที่ระบบไฮดรอลิคมีความร้อนสูงอาจมีสาเหตุมาจาก ปั๊มไฮดรอลิคมีการสึกหรอภายในสูง ระบบวาล์วไฮดรอลิคมีปัญหา ใช้น้ำมันที่มีความหนืดต่ำ ไส้กรองไฮดรอลิคตัน

9. ปัญหาระบบไฮดรอลิค ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน

ความผิดพลาดจากระบบไฮดรอลิค ไม่ได้เกิดจากระบบหรืออุปกรณ์เสมอไป ในบางครั้งก็เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเอง ที่อาจทำให้เกิดปัญหาระบบไฮดรอลิคอื่นๆ ตามมา ดังนี้

เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด

จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฮดรอลิคต้องระวังว่าติดตั้งผิดพลาดหรือเปล่า เพราะไม่อย่างนั้น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการผิดพลาดอื่นๆ ตามมา เช่นติดตั้งถูกตำแหน่งหรือว่าคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ติดสลับทิศทาง เป็นต้น

การประกอบชิ้นส่วนผิดพลาด

การติดตั้งระบบและประกอบชิ้นส่วนของไฮดรอลิคนั้น ทางที่ดีควรเป็นคนที่มีความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ในการติดตั้ง ไม่อย่างนั้นหากใส่ส่วนประกอบใดๆ ผิดชนิด ผิดแบบ ผิดไซส์ ก็ส่งผลต่อการทำงานของระบบ และอาจเกิดปัญหาตามมา

การใช้งานไม่เหมาะสม

เมื่อมีระบบไฮดรอลิคในการทำงาน ต้องดูว่าใช้งานเหมาะสมแล้วหรือไม่ ใช้น้ำมันไฮดรอลิคผิดประเภทอยู่หรือเปล่า รวมไปถึงการบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นการปล่อยให้ระบบถูกใช้งานจนสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งก็ส่งผลถึงงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบไฮดรอลิคทั้งหมด

ตรวจเช็คระบบไฮดรอลิคที่ใช้อยู่ จะได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา และหาทางป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่