ตรอ. คืออะไร?

ตรอ. คืออะไร ? สิ่งที่คนมีรถต้องรู้

ตรอ. คืออะไร ? สิ่งที่คนมีรถต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ก็ตาม ต่างก็มีรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลรักษา วิธีใช้งาน หรือการขับขี่ที่ถูกต้อง และสิ่งที่เราจะไม่รู้ไม่ได้เลยนั่นก็คือ ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก เพราะเป็นสิ่งที่คนมีรถ จะต้องปฏิบัติตาม เช่น การเสียภาษี ต่อทะเบียน ทำพ.ร.บ. ที่จะต้องทำทุกปี สำหรับมือใหม่ หรือคนที่เพิ่งจะมีรถไม่นาน อาจจะไม่คุ้นกับคำว่า ตรอ. แต่ในอนาคตคุณจำเป็นที่จะต้องรู้อย่างแน่นอน 

ตรอ.

ตรอ. คืออะไร ?

ตรอ. ย่อมาจาก สถานตรวจสภาพรถเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้ตรวจสภาพรถ ว่ามีความพร้อมในการใช้งานตามข้อกำหนดของทางกรมการขนส่งฯ หรือไม่ การที่มี ตรอ. จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ ไม่ต้องเสียเวลาไปที่กรมขนส่ง และเป็นการลดภาระการตรวจสภาพรถจากทางกรมขนส่งอีกด้วย ผู้ใช้รถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ก่อนเสียภาษีประจำปี เพื่อขอเอกสารการันตีว่า รถของเราปลอดภัย พร้อมใช้งาน สามารถขับขี่ได้โดยไม่เป็นอันตราย ไม่สร้างมลพิษในอากาศนั่นเอง

 

ขับรถ

ต้องนำรถเข้าตรวจที่ ตรอ. ตอนไหน?

ตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก ได้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่า รถที่จะนำมาใช้จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถคันอื่นๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยรถที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี คือ

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันจดทะเบียน)
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันจดทะเบียน)
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันจดทะเบียน)
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันจดทะเบียน)

โดยที่สามารถดูวันที่จดทะเบียนได้จากในเล่มคู่มือรถสีน้ำเงิน ที่กรมการขนส่งเป็นคนออกให้ หรือดูจากสำเนาคู่มือทะเบียนรถก็ได้ และเราสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพที่ ตรอ. ล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปี

ตรอ.
credit: asnprompt

ค่าตรวจสภาพรถจาก ตรอ.

ค่าตรวจสภาพรถจาก ตรอ. เป็นข้อกำหนด จากกรมการขนส่งทางบก ให้ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้

 • รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม 150 บาท/คัน
 • รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม 250 บาท/คัน
 • รถจักรยานยนต์ 60 บาท/คัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • เจ้าของรถ
 • รถที่ต้องการตรวจสภาพ
 • สมุดทะเบียนรถหรือสำเนา (มอไซค์เล่มสีเขียว/รถยนต์เล่มสีน้ำเงิน)

ถ้าตรวจสภาพรถไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี?

ถ้าหากตรวจสภาพรถไม่ผ่าน สามารถนำรถกลับไปแก้ไข และนำกลับมาตรวจสอบที่ ตรอ.เดิมได้ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งเดียว ของอัตราที่กำหนดเอาไว้ แต่จะต้องนำกลับมาตรวจภายใน 15 วัน ถ้าเกินต้องชำระเต็มจำนวน

รถที่ไม่สามารถตรวจสภาพกับ ตรอ.ได้?

 • รถที่ขาดต่อทะเบียน เกิน 1 ปี
 • รถที่มีการดัดแปลงสภาพ, เปลี่ยนแปลงตัวรถ, เปลี่ยนสี, หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่ไม่ตรงกับรายละเอียดในสมุดคู่มือทะเบียนรถ 
 • รถที่ไม่ปรากฏตัวเลขตัวรถ หรือเลขเครื่องยนต์ มีรอยขูดขีด แก้ไข ชำรุด จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 • รถที่มีการแจ้งไม่ใช้งานชั่วคราว หรือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป กับกรมการขนส่งเอาไว้ 
 • รถที่มีเลขทะเบียนรุ่นเก่า เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น ก็ไม่สามารถตรวจสภาพที่ ตรอ.ได้เช่นกัน เพราะจะต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
 • รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เคยสูญหาย หรือเคยโดนโจรกรรมแล้วได้คืน ต้องตรวจสภาพรถที่กรมการขนส่งเท่านั้น

ราคารถต่ำลง

ใบตรวจสภาพ ตรอ. มีอายุใช้งานเท่าไหร่?

เมื่อทำการนำรถตรวจสภาพที่ ตรอ. และสภาพรถผ่านเกณฑ์ ทางตรอ. จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ ซึ่งจะมีอายุ 3 เดือน เพื่อเป็นการรับรองว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เจ้าของรถสามารถนำไบนี้ไปทำการต่อภาษีประจำปี ต่อทะเบียนได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือห้างสรรพสินค้าที่มีบริการ

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน  ได้ที่