สาเหตุที่ทำให้ แบตเตอรี่เสื่อม

สาเหตุที่ทำให้ แบตเตอรี่เสื่อม

แบตเตอรี่เสื่อม แบตหมดไว ชาร์จไฟไม่เข้า แบตหมดจนสตาร์ทไม่ติดต้องคอยชาร์จบ่อยๆ หรือขับรถแล้วมองเห็นว่าจำนวนโวลต์ลดต่ำ สิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้ว่าแบตเตอรี่ของเราถึงเวลาต้องไปแล้ว ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้เกิดได้หลายสาเหตุ และนี่คือสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้

สาเหตุของอาการ แบตเตอรี่เสื่อม

การประจุไฟน้อยเกินควร (Under Charging)

การที่แบตเตอรี่มีการประจุไฟน้อยเกินปกติ มีสาเหตุมาจากการเกิดคราบขาวที่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ ทำให้แผ่นธาตุเสื่อมสภาพ ประจุไฟได้ยาก

การประจุไฟมากเกินควร (Over Charging)

แบตเตอรี่ประจุไฟมากเกินไป อาจเกิดได้จาก น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมากทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลง อุณหภูมิที่สูงขึ้นมากจนทำให้แผ่นธาตุเสื่อม ทำให้ผงตะกั่วเกิดการสึกกร่อน แผ่นธาตุโค้งงอ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง

การลัดวงจรในช่องแบตเตอรี่ (Short Circuit)

การที่แบตเตอรี่ลัดวงจรได้เนื่องจาก เกิดตะกอนตรงส่วนล่างของหม้อแบตเตอรี่มากเกินไป หรือเกิดจากการแตกหักหรือการเสื่อมสภาพของแผ่นกั้นระหว่างแผ่นธาตุบวก ธาตุลบ

เกี่ยวกับระบบไฟในรถยนต์

ระบบไฟในรถยนต์ขัดข้อง ส่งผลถึงแบตเตอรี่ เป็นไปได้หลายสาเหตุ เช่น การติดเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มากเกินไปจนไฟไปเลี้ยงไม่พอ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดแบตเตอรี่ที่ไม่ตรงกับขนาดเดิม การที่มีสวิตซ์ไฟหรือส่วนต่างๆ ในรถลัดวงจร ไดชาร์จทำงานไม่เต็มที่ ไฟไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ เป็นต้น

มีสารอันตรายปนเปื้อนในหม้อแบตเตอรี่ (Impurity)

ในหม้อแบตเตอรี่มีสารอันตรายและสารอื่นๆ ปนเปื้อน เช่น น้ำกรดไม่ได้คุณภาพ น้ำกลั่นที่เติมลงไปไม่บริสุทธิ์ มีการเติมน้ำกลั่นสีที่ผสมสารอื่นลงไป เป็นต้น

การเกิดซัลเฟต (Sulfation)

การเกิดซัลเฟต คือ แผ่นธาตุมีผลึกซัลเฟตสีขาวเกาะติดอยู่ เกิดจากการปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานๆ โดยไม่นำไปใช้ การประจุไฟที่น้อยเกินไป แผ่นธาตุโผล่พ้นระดับน้ำกรด เป็นต้น

อย่างไรก็แล้วแต่ สาเหตุเหล่านี้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปคงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มาก ทางที่ดีควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และไม่มีปัญหาจุกจิกอื่นๆ ตามมา

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็น และน้ำมันเครื่องยูคอน  ได้ที่