รถเกิน 7 ปี ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้แล้ว

รู้ยัง!! รถเกิน 7 ปี ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้แล้ว

ลำบากมั้ย สำหรับรถยนต์คันเก่าที่เราจะต้องต่อภาษีรถยนต์ในทุกๆ ปี ต้องมีการไปตรวจสภาพรถไม่พอ ต้องไปยื่นเรื่องต่อภาษีรถยนต์ที่ขนส่งกันอีก บางทีต้องเสียเวลาลางานไปก็มี สำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี เดี๋ยวนี้เค้ามีบริการให้ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ได้แล้วนะ ใครที่ถึงเวลาต้องต่อภาษีมาดูวิธีการกันเลย

ลำดับขั้นตอนการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

1. ตรวจสภาพรถยนต์

รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อน แล้วจึงสามารถดำเนินการชำระภาษีรถออนไลน์ต่อไป โดยสามารถเลือกยื่นชำระภาษีรถยนต์ได้ 4 ประเภท ได้แก่

 • รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 • รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
 • รถจักรยานยนต์

2. ช่องทางการ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 • เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th
 • แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

3. วิธีการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

 • หากยังไม่เคยลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อน คลิก
 • เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ได้สมัครลงทะเบียนไว้
 • ที่ชำระภาษีรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต ใส่ข้อมูลรถของเราตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกให้เรียบร้อย
 • คลิกยื่นภาษี เลือกว่ารถของเราได้ติดแก๊สไหม และมี พรบ. หรือยัง เป็นต้น
 • กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
 • ชำระเงินและรอรับเอกสารที่จะจัดส่งมาทางที่อยู่ที่กรอกไว้ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน
 • ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก
 • อ่านคู่มือ คลิก

รูปแบบการชำระเงิน

 • การหักจากบัญชีเงินฝากของผู้เข้ารับบริการกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
 • การชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • การชำระผ่านเคาท์เตอร์ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet

เสียภาษีแล้ว อย่าลืมดูแลรถของคุณให้ใช้งานต่อไปได้อีกยาวนาน

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน ได้ที่