เครื่องยนต์ดับ

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำยังไง?

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำยังไง? เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ และเห็นอยู่บ่อยครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ เมื่อฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วม ก็มีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ต้องขับรถลุยน้ำ ฝ่าฟันจนกว่าจะถึงที่หมาย และด้วยแรงคลื่นน้ำที่ปะทะกับด้านหน้าของรถอยู่ตลอดเวลา จนอาจทำให้ ป้ายทะเบียนรถหลุดหายไปกับสายน้ำ หรือในอีกกรณีที่ไม่ได้ขับรถลุยน้ำท่วม แต่กรอบป้ายทะเบียนที่ใช้อยู่เสื่อมสภาพ ปะทะกับแรงลมด้านนอกตัวรถ ก็อาจทำให้ปลิวหลุดหายได้เช่นกัน ซึ่งผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวเลยว่า ป้ายทะเบียนหายไปแล้ว

ป้ายทะเบียนรถหาย

ป้ายทะเบียนรถหาย ไม่ต้องแจ้งความ

หากแผ่นป้ายทะเบียนรถของเราหาย สามารถยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนที่ กรมขนส่งได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งความ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้ สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถชั่วคราวได้

หากไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียน จะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 “รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” หากฝ่าฝืน มีโทษตามมาตรา 60 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

เอกสารยื่นขอป้ายทะเบียนรถใหม่

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง)
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง)

สำหรับกรณีที่รถติดไฟแนนซ์ (เจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง)

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับกรณีนิติบุคคล

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ขอป้ายทะเบียนใหม่
credit: dlt.go.th

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน ได้ที่