ประกันภัยรถยนต์ เรื่องที่คนมีรถต้องรู้

ประกันภัยรถยนต์ เรื่องที่คนมีรถต้องรู้

สำหรับคนมีรถ ไม่เพียงแต่ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เท่านั้น ประกันภัยรถยนต์ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีไว้สำหรับรถทุกคัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการเฉี่ยวชนเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงรถชน การมีประกันภัยรถยนต์เอาไว้จะช่วยได้ในยามจำเป็น เราจะได้สินไหมชดเชยตามที่ประกันครอบคลุมอยู่ เป็นผู้ช่วยในการไกล่เกลี่ยค่าเสียหายกับคู่กรณี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเคลมประกัน ดังนั้น การมีประกันดีๆ สำหรับรถเราจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยชั้นที่ดีที่สุด เพราะครอบคลุมความคุ้มครองมากที่สุด ทั้งคุ้มครองเราเองและคู่กรณี ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยตัวรถ ดูแลทั้งเรื่องไฟไหม้ น้ำท่วม การชน การสูญหาย ตัวบุคคลดูแลทั้งอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล แต่ค่าประกันสูงมาก ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ใช้รถที่ออกใหม่ๆ 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2

เป็นประกันภัยรถยนต์ระดับกลางๆ ที่คนนิยมใช้มากกว่าชั้น 1 เพราะราคาไม่ได้สูงเกินไปและได้รับความคุ้มครองไม่ได้ด้อยไปกว่าชั้นหนึ่งสักเท่าไหร่ ซึ่งประกันชั้น 2 เรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือ ซ่อมเขา ไม่ซ่อมเรา คือจะช่วยค่าใช้จ่ายของคู่กรณี แต่รถเราเราซ่อมเอง แต่ถ้าคู่กรณีมีประกันชั้น 2 ด้วย ก็เหมือนกับเราซ่อมให้เค้า เค้าซ่อมให้เรา จึงเป็นวิธีที่คนนิยมใช้กันมาก ถึงจะไม่ดูแลเราในเรื่องของอุบัติเหตุรถชน แต่ก็ครอบคลุมเรื่องทรัพย์สิน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ การสูญหาย และมีการคุ้มครองต่อตัวบุคคล และอาจมีแบบ 2+ ที่มีเพิ่มการคุ้มครองรถยนต์ของเราเข้ามาด้วย แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

เป็นประกันภัยรถยนต์สุดฮิตที่คนนิยมใช้มากที่สุด เพราะเป็นประกันแบบที่ถูกที่สุด แต่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก โดยสิ่งที่ลดลงมาจากชั้น 2 ก็คือ ซ่อมเขา ไม่ซ่อมเรา ไม่รวมสูญหายและภัยธรรมชาติ คือยังคงเป็นแบบซ่อมเขาไม่ซ่อมเราอยู่ และตัดส่วนของความคุ้มครองประเภทสูญหายและไฟไหม้น้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติออก ซึ่งถ้าเป็น 3+ ก็อาจเพิ่มความคุ้มครองรถยนต์ซ่อมของเราได้ด้วย ประกันภัยชั้นนี้ส่วนใหญ่เป็นรถเก่าที่ไม่ได้ต้องการความคุ้มครองมากมาย แต่ก็ยังมีความคุ้มครองอยู่

ประกันภัยมรถยนต์มีหลายชั้น เลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการ แต่ถ้าอยากดูแลรถยนต์ เลือก น้ำมันเครื่อง น้ำยาหล่อเย็น กับ Yukon