อาการแบบไหนถึงเรียกว่า รถวาล์วยัน

อาการแบบไหนถึงเรียกว่า รถวาล์วยัน ?

อาการแบบไหนถึงเรียกว่า รถวาล์วยัน ? วาล์ว หรือลิ้น เปิด-ปิด ไอดี ไอเสีย เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในชั้นของฝาสูบเครื่องยนต์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือวาล์วไอดี และวาล์วไอเสีย เมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด หน้าวาล์ว กับ บ่าวาล์ว จะสึกหรอเร็วขึ้น เกิดจากการกระแทก หรือเสียดสีกันขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจเช็ค และปรับตั้งระยะห่างของตีนวาล์วทุกๆ 40,000 กม. ซึ่งจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ แบบ จังหวะ คือ ดูด อัด ระเบิด คาย

อาการแบบไหนถึงเรียกว่า รถวาล์วยัน

ไอดี และ ไอเสีย คืออะไร?

ไอดี คือ ส่วนผสมของไอระเหยหรือละอองน้ำมันเบนซินผสมกับอากาศ โดยไอดี จะถูกดูดหรือฉัดเข้ากระบอกสูบ และไอดีจะถูกอัดให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 700-900 องศาเซลเซียส แล้วถูกจุดระเบิดโดยประกายไฟประมาณ 25,000 โวลต์จากเขี้ยวหัวเทียน แรงระเบิดจะทำให้ลูกสูบเลื่อนลง ทำให้เพลาข้อเหวี่ยงเกิดการหมุน เป็นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล ช่วงชักคายลูกสูบเลื่อนขึ้น ลิ้นไอดีปิด และลิ้นไอเสียเปิด ไอเสียจะออกจากกระบอกสูบทางลิ้นไอเสีย ผ่านท่อไอเสียออกสู่ภายนอก

จังหวะการทำงานของเครื่องยนต์

  • จังหวะดูด

ลูกสูบจะเคลื่อนที่ลง ลิ้นไอดีจะเปิด และลิ้นไอเสียจะปิด ขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลง จะเกิดสูญญากาศภายในกระบอกสูบ ทำให้เกิดการดูดเอาอากาศเพียงอย่างเดียวเข้ามาในกระบอกสูบ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงจนถึงจุดศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดีจะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศออกไป

  • จังหวะอัด

ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น ขณะที่ลิ้นไอดีและไอเสียปิด ทำให้เกิดการอัดอากาศภายในกระบอกสูบจนกระทั่งลูกสูบเคลื่อนที่ถึงจุดศูนย์ตายบน ปริมาตรของอากาศจะเหลือประมาณ 1/16 ของปริมาตรเดิมและอุณหภูมิจะสูงประมาณ 550 องศาเซลเซียส หากปิดวาล์วไม่สนิท หรือที่เรียกกันว่า วาล์วยัน กำลังอัดจะรั่วไหลออกไปทางวาล์วที่ปิดไม่สนิท ทำให้รถเกิดอาการเครื่องตกได้

  • จังหวะระเบิด

หัวเทียนจุดระเบิดและเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อัดตัว น้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ขยายตัว และดันลูกสูบลงล่าง เป็นจังหวะที่เครื่องยนต์แรงไม่ขึ้น ขณะที่วาล์วไอดีและไอเสียก็ยังคงปิดอยู่ และเมื่ออากาศถูกผสมกับเชื้อเพลิงจนได้ที่จะเกิดการระเบิด (เครื่องยนต์เบนซินจะใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลจะใช้กำลังอัดสูงจนระเบิด) ซึ่งแรงระเบิดจะดังลูกสูบลง ส่งกำลังผ่านก้านสูบและข้อเหวี่ยง เพื่อให้เครื่องยนต์มีกำลัง

  • จังหวะคาย

ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้น ลิ้นไอดีจะปิด และลิ้นไอเสียจะเปิด ทำให้อากาศเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ถูกขับออกจากกระบอกสูบ เมื่อสิ้นสุดจังหวะคาย ลูกสูบจะเคลื่อนที่ลงทำให้เกิดจังหวะดูดอีกครั้ง วนไปเรื่อยๆ

อาการแบบไหนถึงเรียกว่า รถวาล์วยัน? เกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง ซื้อรถมือสอง

อาการแบบไหนถึงเรียกว่า รถวาล์วยัน ?

หากเครื่องยนต์ของคุณเหมือนไม่มีกำลัง เร่งไม่ขึ้น เครื่องยนต์สั่นเบา ดับ (ซึ่งมักจะเกิดบ่อยๆ ในช่วงตอนเช้า) เครื่องยนต์สั่น กระตุก รอบต่ำกว่าเดิม อาการแบบนี้ คือ อาการของ รถวาล์วยัน ควรรีบตรวจสอบ และปรับตั้งวาล์วใหม่เป็นอันดับแรก รถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงควรตรวจเช็ค ทุกๆ 80,000 กิโลเมตร สำหรับรถที่ใช้แก๊ส ควรตรวจเช็ค ทุกๆ 40,000 – 60,000 กิโลเมตร หากปรับตั้งวาล์วไปแล้วยังไม่หาย แนะนำตรวจสอบระบบบ่าวาลว์ โดยทำการเจียบ่าวาล์ว ตีบ่าวาล์วใหม่ หรือทำการเปลี่ยนฝาวาล์วใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง นอกจากนี้ อาการของ รถวาล์วยัน ยังทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมอีกด้วย

สำหรับรถติดแก๊ส มักจะเกิดอาการของ รถวาล์วยัน มากกว่ารถทั่วไป เนื่องจากการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง จะมีความร้อนในห้องเผาไหม้สูง แก๊ส LPG จะอยู่ที่ 600 องศาเซลเซียส และแก๊ส NGV จะอยู่ที่ 800 องศาเซลเซียส ยิ่งมีความร้อนสูง จะยิ่งทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็ว และส่งผลให้วาล์วยันเร็วขึ้นตามไปด้วย ซึ่งวาล์วไอเสีย จะยันเร็วกว่าไอดี เนื่องจากการที่ต้องรองรับอุณหภูมิที่สูงกว่านั่นเอง

อาการแบบไหนถึงเรียกว่า รถวาล์วยัน? เกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง Yukon Fully

ตัวช่วยบำรุงรักษาเครื่องยนต์

เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างนุ่มนวล คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เช่น YUKON INFINITE FULLY SYNTHETIC ที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ ลดแรงเสียดทาน และระบายความร้อน และมีประสิทธิภาพด้านความประหยัดอีกด้วย

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่