คุณสมบัติของ แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ควรต้องรู้

คุณสมบัติของ แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ควรต้องรู้

แบตเตอรี่รถยนต์ เปรียบเสมือนหัวใจของรถยนต์ เป็นจุดกำเนิดพลังงานหล่อเลี้ยงรถยนต์ หากไม่มีพลังงานรถก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ รวมถึงไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของเครื่องยนต์ได้ ดังจะเห็นได้ว่า รถที่เบตเสื่อมจะสตาร์ทติดยาก ระบบรวน ถ้าแบตหมดรถก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้

หน้าที่ของ แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของรถยนต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ภายในมีการทำปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดประจุกระแสไฟฟ้าในการเริ่มสตาร์ทเครื่องโดยจ่ายไฟไปยังไดสตาร์ท เมื่อสตาร์ทติดไดสตาร์ทจะทำหน้าที่ต่อในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ส่วนการใช้ไฟกับอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ เช่น ไฟตา ไฟเลี้ยว ที่ปัดน้ำฝน ฯลฯ จะมีการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่โดยตรง 

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่

ภายในกล่องสี่เหลี่ยมที่เราเห็นนั้น ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ อีกมากมาย

 • ขั้วแบตเตอรี่ (Pole)
 • แผ่นธาตุลบ (Negative Plate)
 • แผ่นกั้น (Separator& Glass mat)
 • แผ่นธาตุบวก (Positive Plate)
 • จุกปิด (Vent Plug)
 • เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container3 & Lid)
 • ขั้ว (Terminal Pole)

ชนิดของแบตเตอรี่

ได้มีการแบ่งชนิดของแบตเตอรี่เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบตเปียก และ แบตแห้ง

 • แบตเตอรี่เปียก จะมีอายุการใช้งานประมาณ ปีครึ่ง – 2 ปี จะมีฝาเปิด-ปิดสำหรับเติมน้ำกลั่น โดยแบ่งเป็นสองแบบคือ
  1. แบบที่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
  2. แบบที่ไม่ต้องดูแลบ่อย ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดเวลา แต่ก็กินน้ำกลั่นมากเช่นกัน
 • แบตเตอรี่แห้ง เป็นแบตที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ประมาณ 5-10 ปี โดยแบตชนิดนี้จะไม่มีฝาเปิดให้เติมน้ำกลั่นเหมือนแบบเปียก แต่สามารถส่องดูระดับน้ำกรดและปริมาณไฟที่ชาร์จได้

น้ำกรดที่อยู่ในแบตเตอรี่คืออะไร

น้ำกรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid) จะเป็นตัวนำไฟฟ้าระหว่างแผ่นประจุบวก และประจุลบ เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า โดยน้ำกรดที่ใช้ในไทยควรมีค่าความถ่วงจำเพาะ(ถ.พ.) ระหว่าง 1.24-1.25 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

ได้รู้จักกับคุณสมบัติต่างๆ ของแบตเตอรี่รถยนต์กันแล้ว ดังนั้นอย่าลืมว่าแบตเตอรี่รถยนต์ก็สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ อย่าลืมเปลี่ยนแบตเมื่อถึงกำหนดเวลา ไม่ปล่อยให้แบตเสื่อม เพื่อที่จะใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีปัญหาจุกจิกตามมา

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็น น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่