คุณสมบัติน้ำมันเบรค ที่ดีและข้อควรระวังในการใช้

น้ำมันเบรคเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพสูง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังจากแป้นเบรคสู่ระบบห้ามล้อทั้ง 4 ล้อ เพื่อทำให้รถเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดรถ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดกำลังที่ดี และทำให้เบรคทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราต้องรู้ถึง คุณสมบัติน้ำมันเบรค ที่เราจะเลือกใช้

คุณสมบัติน้ำมันเบรค

น้ำมันเบรคจึงควรมีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมกับอุปกรณ์สำหรับรถยนต์นั้นๆ และมีมาตรฐานตรงตามที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ กำหนดไว้เป็นสำคัญ

คุณสมบัติน้ำมันเบรค ที่ดีมีอะไรบ้าง?

จุดเดือดของน้ำมันเบรค

จุดเดือดของน้ำมันเบรคเป็นจุดสำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการเบรค เพราะเมื่อมีการเบรคความร้อนจะเกิดขึ้นจากการเสียดสีของผ้าเบรคกับจานเบรคหรือดรัมเบรค และความร้อนดังกล่าวก็จะถูกถ่ายทอดโดยตรงไปยังน้ำมันเบรค ทำให้น้ำมันเบรคมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าปกติ ทำให้ต้องใช้น้ำมันเบรคที่มีจุดเดือดสูงเป็นพิเศษ ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบเบรคและจุดเดือดของน้ำมันเบรคเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้น้ำมันเบรคเกิดการเดือดจนกลายเป็นไอ ซึ่งทำให้เกิดฟองอากาศหรือที่เรียกว่า อาการเวเปอร์ล็อก(Vapour lock) ขึ้นในระบบเบรค ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการขับรถ

ดังนั้นสถาบันมาตรฐานต่างๆ จึงได้ให้ความสำคัญต่อจุดเดือดของน้ำมันเบรค และได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ดังนี้

  • SAE J 1703 กำหนดให้น้ำมันเบรคมีจุดเดือดสูงกว่า 205 oC
  • US FMVSS DOT 3 กำหนดให้น้ำมันเบรคมีจุดเดือดสูงกว่า 205 oC
  • US FMVSS DOT 4 กำหนดให้น้ำมันเบรคมีจุดเดือดสูงกว่า 230 oC

ปฏิกิริยาที่มีซีลยาง

น้ำมันเบรคที่ดีต้องมีคุณสมบัติที่จะไม่ทำปฏิกิริยากับซีลยางและท่อยาง คือไม่ทำให้ซีซีลยางแข็งตัวหรืออ่อนตัว และที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้ซีลยางเกิดการหดตัวหรือขยายตัวเกินขนาด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ซีลบวม เพราะถ้าขนาดของซีลยางเปลี่ยนไป ระบบเบรคก็อาจจะเกิดการรั่วซึมได้ง่ายขึ้น

การกัดกร่อน

น้ำมันเบรคที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง และอลูมิเนียม และน้ำมันเบรคต้องมีสารเพิ่มคุณภาพในการป้องกันการกัดกร่อนโลหะ เนื่องจากเวลาน้ำมันเบรคดูดซึมน้ำเข้าไปจะทำให้น้ำทำปฏิกิริยากับโลหะต่างๆได้ง่าย

การหล่อลื่น

น้ำมันเบรคที่ดีต้องช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เกิดการเคลื่อนที่ได้ และช่วยลดแรงเสียดทานที่จะทำให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เกิดการสึกหรอน้อยลง

ความสามารถในการผสมกัน

ความสามารถในการผสมกันได้ น้ำมันเบรคที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและผลิตจากมาตรฐานเดียวกัน จะต้องสามารถรวมตัวกันได้ดีโดยไม่ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบเบรคเกิดการเสียหาย อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาการผสมกันของน้ำมันเบรคเหล่านั้น

จะเห็นได้ว่าน้ำมันเบรคนั้นสำคัญมากต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้นในการเลือกใช้น้ำมันเบรคผู้ใช้งานควรคำนึงถึงคุณสมบัติเหล่านี้ของน้ำมันเบรคด้วย เพราะว่าหากเลือกใช้น้ำมันเบรคที่ไม่ได้มาตรฐาน และมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการทำงานของเบรค และทำให้เกิดความเสียหายได้

มาตรฐานน้ำมันเครื่องยูคอน 

ยูคอน เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยม เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่องยูคอนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 และ ISO 14001 จึงมั่นใจได้ว่า YUKON LUBRICANTS ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง