การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์อัตโนมัติ ( automatic )

การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์อัตโนมัติ ( automatic )

การเลือกใช้ น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติ (automatic)

น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติ ทำหน้าที่ในหลายส่วนในระบบเกียร์อัตโนมัติ ส่วนที่หนึ่ง คือ ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter) ที่มีหน้าที่ในการส่งถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังชุดเกียร์เปรียบได้กับ “ครัช” (clutch) ส่วนที่สองเป็นชุดเกียร์ ที่ทำหน้าที่ในการเลือกเกียร์ผ่านชุดสมองกล น้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องมีความข้นใสคงที่ เพื่อให้ระบบสมองกลทำงานได้ถูกต้องตามคำสั่งที่ออกแบบมา

วิธีการเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ให้ดูจากคู่มือของรถว่ารถเราสามารถใช้น้ำมันเกียร์ได้ในเกรดไหน มาตรฐานอะไร ซึ่งในการดูแลรักษาหรือตรวจวัดสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นด้วยสายตา จากสภาพของน้ำมันและสีของน้ำมันเกียร์

สำหรับสีของน้ำมันหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงเพื่อให้สีของน้ำมันเกียร์แตกต่างจากสีของน้ำมันอื่น ๆ ในระบบ และสังเกตุเห็นง่าย สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสีต้องไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำนมหรือสีดำ ถ้าสีเปลี่ยนจะต้องรีบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทันที

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยูคอน ได้ที่