❝ ยางมะตอย…เรื่องเหนียวๆ ต้นตำรับฝรั่งเศส ❞

ยางมะตอย ยางเหนียวสีดำที่เอามาราดทำถนน มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นกากที่เหลือจากการกลั่น มีลักษณะเหนียวหนืดไม่เหมือนกับน้ำมันเบนซินหรือดีเซล ที่ได้จากการกลั่นเช่นกัน ในอดีตคนไทยรู้จักยางมะตอยครั้งแรกตอนบริษัทจากฝรั่งเศสชื่อ Maltoy ผลิตยางมะตอยใช้ในทำถนนในเมืองไทย ชาวบ้านไม่เคยเห็นมาก่อน เลยตั้งชื่อยางเหนียวสีดำนี้ว่า “ยางมาลตอย” ตามชื่อบริษัท (แบบเดียวกับที่เรียกเครื่องถ่ายเอกสารว่าเครื่องซีร็อกซ์) ต่อมาคำนี้จึงเรียกเพี้ยนเป็น “ยางมะตอย”
ยางมะตอย...เรื่องเหนียวๆ ต้นตำรับฝรั่งเศส

ถ้าแบบทางการจริงๆ จะเรียกว่ายางแอสฟัลท์ (asphalt) คนอเมริกันจะเรียกว่า ไบน์เดอร์ (binder) ชาวอังกฤษจะเรียกว่า บิทูเมน (bitumen) ยางแอสฟัลท์ที่ใช้ทำผิวทางแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. แอสฟัลท์ซีเมนต์ (AC) ได้จากธรรมชาติ หรือผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน มีลักษณะแข็งและเหนียว เวลาใช้งานต้องให้ความร้อนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน
  2. ยางคัตแบกแอสฟัลท์ เป็นยาง AC ผสมสารทำละลายให้เหลวอ่อนตัวลง สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องให้ความร้อนสูงมาก
  3. อีมัลซีฟายแอสฟัลท์ เป็นยาง AC ที่ร้อนและแตกตัวออกเป็นอณูเล็กๆ ให้ผสมกับน้ำเป็นยางน้ำ เหมาะกับทำผิวทางในพื้นที่ฝนตกชุก

ทุกสิ่งจะดีเสมอถ้าเลือกใช้ให้ถูกประเภท เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น Yukon เรามีหลากหลายรุ่น

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยูคอน ได้ที่