มาตรฐานน้ำมันเครื่อง API CI-4 Plus คืออะไร?

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับยานยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ ที่มีใช้งานหนักถึงหนักมาก ดังนั้นมาตรฐาน API CI-4 Plus คือ มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ที่มีรอบสูง กำหนดโดย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) เป็นมาตรฐานที่สูงกว่า API CI-4 มีคุณสมบัติดีกว่า ทั้งในเรื่องของความสามารถในการทำความสะอาดและกระจ่ายเขม่าที่ดีขึ้น มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น อีกทั้งยังคงความสามารถในเรื่องของการป้องกันการสึกหรอได้ตลอดอายุการใช้งาน

มาตรฐานน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ API CI-4 Plus คืออะไร?

YUKON จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล สูตรกึ่งสังเคราะห์ ด้วยการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นจาก API CI-4 เป็น CI-4 Plus นั่นก็คือ YUKON ULTIMATE S5 SEMI-SYN” ซึ่งเป็นน้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์ เบอร์ความหนืด SAE 15W-40 มาตรฐาน API CI-4 Plus เหมาะสำหรับยานยนต์พาณิชย์สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ สามารถใช้ได้กับทั้งรถที่มาจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ทั้งรถบรรทุกหัวลาก รถทัวร์ หรือเครื่องจักรกลหนัก ที่ใช้งานหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบ EGR พร้อมให้อายุการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานเป็นพิเศษ อีกทั้งยังรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งหากน้ำมันหล่อลื่นสามารถมีอายุการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานขึ้น ก็จะส่งผลทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้มากขึ้นด้วย และช่วยให้ธุรกิจของท่านทำงานได้อย่างราบรื่น

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่