สารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเกียร์ มีอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร

น้ำมันเกียร์ในระบบเกียร์และเฟืองท้าย หรือน้ำมันส่งกำลัง มีส่วนประกอบหลักๆ อยู่สองอย่าง คือ น้ำมันพื้นฐาน (Base oil) และ Additive หรือ สารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย และระบบส่งกำลังของยานยนต์ จะต้องมีสารเพิ่มคุณภาพที่จำเป็น

สารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเกียร์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยูคอน

สารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย และระบบส่งกำลัง ที่จำเป็นมีดังนี้

สารต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  (Anti-Oxidants)

โดยธรรมชาติของน้ำมันหล่อลื่นจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชัน อยู่ตลอดเวลา ในอุณหภูมิปกติปฏิกิริยานี้จะเป็นไปอย่างค่อนข้างช้า แต่ในขณะใช้งานที่มีความร้อนเป็นตัวช่วยเสริมปฏิกิริยานี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก และผลที่ได้จากปฏิกิริยานี้ยังเป็นตัวช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาต่อไปอีก ดังนั้นในปฏิกิริยานี้จึงเป็นแบบทวีคูณ การออกซิเดชันของน้ำมันเกียร์จะเป็นสาเหตุทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ ดังนี้

  • ทำให้เกิดสารประเภทยางเหนียว ซึ่งสารเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆ สารเหล่านี้นอกจากจะไม่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นแล้ว ยังสามารถจับสิ่งสกปรกไว้รวมกับตัวของมันได้มากทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพได้เร็ว
  • ทำให้เกิดกรดอ่อนๆ ที่เรียกว่า กรดแร่ ซึ่งจะกัดกร่อนโลหะประเภทที่ไม่ได้ทำด้วยเหล็ก
  • ทำให้ความข้นใสของน้ำมันสูงขึ้น ความข้นใสที่สูงขึ้นนี้ประกอบกับสารประเภทยางเหนียวที่เกิดขึ้น จะทำให้น้ำมันรวมตัวกันเป็นก้อนคล้ายจาระบีจับอยู่ที่ผิวของชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้การหล่อลื่นลดลงและอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายร้ายแรงได้

สารป้องกันการเกิดฟอง(Anti-Foamants)

ใช้ป้องกันการเกิดฟองถาวรเมื่อน้ำมันถูกหมุนเวียนใช้ในระบบ ฟองที่เกิดขึ้นในน้ำมันหล่อลื่นจะทำให้ประสิทธิภาพหล่อลื่นลดลง ฟองในน้ำมันหล่อลื่นเกิดจากความเร็วของชิ้นงานที่ตีกวนน้ำมันด้วยความเร็วสูง จึงต้องเติมสารเคมีบางอย่างลงไปเพื่อป้องกันการเกิดฟองในน้ำมันหล่อลื่น อาจใช้พวกซิลิโคนโพลีเมอร์หรือโพลีเมทิลไซโลแซน และถ้าใช้สารเหล่านี้ที่มีความเข้มข้นสูงจะต้องใช้ในปริมาณน้อยกว่า 0.001เปอร์เซ็นต์

สารรับแรงกดสูง(Extreme Pressure Additive)

ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มน้ำมันและเพิ่มความสามารถในการรับภาระน้ำหนัก ป้องกันการสึกหรอและหลอมติดในภาวะที่ภาระน้ำหนักสูง คุณสมบัตินี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่จะต้องถูกนำไปใช้ในสภาวะที่ก่อให้เกิดการเสียดสีที่รุนแรง ในสภาพที่มีแรงกดมาก และมีความร้อนสูง

โดยสารเพิ่มคุณภาพ EP จะแตกตัวออกมาเป็นธาตุเหล่านี้ได้แก่ กำมะถัน คลอรีน ฟอสฟอรัส และไอโอดีน ซึ่งเป็นธาตุที่ไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีมาก ยิ่งเมื่อมีความร้อนสูง ความร้อนจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้ธาตุที่แตกตัวออกจากสาร EP เข้าทำปฏิกิริยากับเนื้อโลหะทันที และเกิดเป็นสารประกอบใหม่ระหว่างโลหะและธาตุนั้น ซึ่งจะช่วยเคลือบผิวของโลหะที่มีการเสียดสีกันนั้นไว้ได้ จึงสามารถช่วยป้องกันการสึกหรอได้เป็นอย่างดี สารประกอบใหม่นี้จะทนต่อแรงกดอัดและความร้อนได้สูงมาก ชนิดของสาร EP ได้แก่

  • สารประกอบอินทรีย์ของกำมะถัน ฟอสฟอรัส หรือคลอรีน
  • เลดแนพทีเนต เลดโซฟ
  • ไขมันหรือน้ำมันประเภทมีขั้ว (polar fatty oil)

ดังนั้นในการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย และน้ำมันส่งกำลัง จึงควรคำนึงถึงสารเพิ่มคุณภาพเหล่านี้ด้วย เนื่องจากส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายก็คือ “สารเพิ่มคุณภาพ” นอกจากนี้อาจเพิ่มสารพิเศษบางอย่างลงไปอีก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และต้องเหมาะสมกับสภาพงานที่จะนำไปใช้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ของยูคอน เช่น YUKON SIERRA GL-5 SAE 80W-90, 85W-140 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์เกรดรวม ผ่านมาตรฐาน GL-5 ผสมสารรับแรงกด สูตรสารทำความสะอาดเกียร์ มีประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อความร้อน ช่วยป้องกันการเกิดฟอง ป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยาวนานเป็นพิเศษ และยังช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยูคอน ได้ที่