เทคโนโลยี Optimal Drainage Drum ใช้ได้หมดจนหยดสุดท้าย

Yukon Optimal Drainage Drum ถังเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Optimal Drainage Drum ใช้ได้หมดจนหยดสุดท้าย
optimal drainage drum

การออกแบบฝาถังแบบ Optimal Drainage Drum

การออกแบบฝาแบบ Optimal Drainage Drum (ODD) เป็นการออกแบบหน้าถัง ของถังโลหะ 200 ลิตร ให้มี Slope นูนขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการระบายของเหลวในถังให้เหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดประมาณผลิตภัณฑ์ ที่คงเหลือภายในถัง หลังจากเทผลิตภัณฑ์ออกจากถัง จากฝาปกติจะเหลือประมาณ 200-300 ml ให้เหลือน้อยกว่า 100 ml
2. เพื่อให้หน้าถังยังคงสวยงามและสามารถใช้เครื่องพิมพ์สกรีนหน้าถังได้
3. สามารถระบายน้ำออกได้สะดวก และสามารถเทระบายน้ำขังด้านนอกได้ง่าย น้ำไม่ขังเหมือนการขึ้นร่องที่หน้าถัง

ลักษณะเปรียบเทียบ ฝาปกติ กับฝาแบบ Optimal Drainage Drum (ODD)

ฝาปกติ ฝา Optimal Drainage Drum (ODD)
– ปริมาณผลิตภัณฑ์ คงเหลือประมาณ 200-300 ml
– ในอนาคตไม่สามารถพิมพ์สกรีนด้วยเครื่องได้ฝามีร่องขอบ
– ในสมัยก่อนเหล็กรีดเย็นมีความแข็งแรงต่ำจึงจำเป็นจะต้องขึ้นรูปที่ฝาหน้าเพื่อเสริมความแข็งแรง จึงเป็นการออกแบบแบบเก่า
– มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าเนื่องจากไม่สามารถสกรีนด้วยเครื่องได้
– การออกแบบฝาหน้าจะมีลักษณะนูนขึ้นเล็กำน้อย เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น (แนวฝาปกติ – เส้นสีเทา)
– ปริมาณผลิตภัณฑ์ คงเหลือน้อยกว่า 100 ml (อ้างอิงจากการทดสอบจริง)
– ไม่จำเป็นต้องขึ้นรูปเป็นขอบ เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานอยู่แล้ว
– เป็นนวัตกรรมใหม่

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น