น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลใช้แล้วมีสีดำดีหรือไม่?

น้ำมันเครื่องเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วจะมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปจากน้ำมันใหม่ คือจะมีสีที่เข้มขึ้น น้ำมันเครื่องแต่ละประเภทจะมีสีที่เปลี่ยนไปแตกต่างกันตามประเภทการสันดาป น้ำมันเครื่องยนต์ก๊าซ และเครื่องยนต์เบนซิน จะมีสีน้ำตาลเข้ม ส่วนน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล จะมีสีดำ ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ อยู่ 2 สาเหตุ ดังนี้

  1. ความร้อน

เวลาที่เครื่องยนต์ทำงานจะเกิดความร้อนสูง ทำให้น้ำมันร้อนขึ้น ความร้อนทำให้สารเพิ่มคุณภาพที่อยู่ในน้ำมันเครื่องมีสีที่เข้มขึ้น และเกิดออกซิเดชันได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งการเกิดออกซิเดชันก็จะทำให้สีของน้ำมันเข้มขึ้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นความร้อนจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำมันเปลี่ยนสี

  1. เขม่า

คราบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันเป็นสีดำ เขม่าในเครื่องยนต์ดีเซลจะเกิดมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ก๊าซ โดยทั่วไปเขม่าในเครื่องยนต์มีขนาดเล็กมาก แต่เมื่อสะสมมากขึ้นจะรวมตัวกันเป็นก้อนและจับติดอยู่ตามช่องว่างภายในระบบเครื่องยนต์ ก่อให้เกิดการสึกหรอต่อเครื่องยนต์ได้

ในขณะที่น้ำมันหล่อลื่นไหลไปตามส่วนต่าง ๆ ในระบบของเครื่องยนต์ สารชะล้างที่มีอยู่ในน้ำมันเครื่อง จะไปเอาสิ่งสกปรกต่างๆ และคราบเขม่าที่ติดอยู่ออกไป พร้อมกับการหมุนเวียนของน้ำมันเครื่อง เพื่อให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ สะอาดอยู่เสมอ ดังนั้นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้วมีสีดำ เพราะเกิดจากคราบเขม่านั้นเอง สรุปได้ว่าน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้วมีสีดำไม่ได้หมายถึงน้ำมันมีประสิทธิภาพที่ไม่ดี แต่เพราะว่าน้ำมันชะล้างเอาสิ่งสกปรกออกมาได้มาก เพื่อทำให้เครื่องยนต์สะอาดนั่นเอง นอกจากนี้ในเรื่องของประสิทธิภาพยังต้องพิจารณาจากผลการวิเคราะห์น้ำมันใช้แล้ว ในส่วนของค่าการสึกหรอ คุณสมบัติของน้ำมัน และค่าการปนเปื้อนร่วมด้วย

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น