น้ำมันหล่อลื่นในระบบส่งกำลังทำงานอย่างไร ?

ในปัจจุบันนี้การก่อสร้างต่างๆ จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยทุ่นแรงแทนการใช้แรงคนงานเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ซึ่งนับวันเครื่องจักรกลจะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ และเครื่องจักรกลเหล่านั้นต้องอาศัยการส่งกำลัง เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานด้วยการหมุนหรือการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในแนวแกนต่างๆ ได้ ดังนั้นระบบส่งกำลังจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องจักรกลอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้น้ำมันส่งกำลังก็เป็นหัวใจสำคัญในระบบส่งกำลังเช่นกัน

หน้าที่ของน้ำมันส่งกำลังในระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังมีหน้าที่ ถ่ายทอดการหมุนของเครื่องยนต์ไปยังล้อ เพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้ โดยอาศัย “น้ำมันส่งกำลัง” ซึ่งในระหว่างการส่งกำลังหมุนไปนี้ก็จะผ่านส่วนประกอบหรืออุปกรณ์หลายส่วน คือ ชุดคลัตช์ ชุดเกียร์ เพลาขับ ชุดเฟืองท้าย เพลา ล้อ เป็นต้น ซึ่งน้ำมันส่งกำลังจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. คงตัวต่อความร้อน
  2. เสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน
  3. ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ
  4. ป้องกันการเกิดฟองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ชะล้างเศษโลหะจากหน้าฟันเกียร์ที่เกิดจากการเสียดสี
  6. ป้องกันสนิม และการกัดกร่อน

ดังนั้นในการใช้น้ำมันหล่อลื่นในระบบส่งกำลังจึงต้องพิจารณาถึงคุณภาพ มาตรฐานของน้ำมันส่งกำลังให้ถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร รวมถึงพิจารณาถึงคุณสมบัติข้างต้น เพื่อเป็นการรักษาทำงานของระบบส่ง ให้ส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบ ไม่ให้เสียประสิทธิภาพก่อนถึงเวลา

น้ำมันหล่อลื่นยูคอนขอเสนอผลิตภัณฑ์ “YUKON SIERRA S3 10W”  น้ำมันส่งกำลังที่ใช้กับระบบส่งกำลังไฮดรอลิค(Power Shift) หรือ ทอร์ค คอนเวอร์เตอร์(Torque Converter) ของเครื่องจักรกล เช่น รถแทรกเตอร์ รถขุด รถตัก เป็นต้น รวมถึงรถยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดหรือความเร็วสูง ภาระงานหนักถึงหนักมาก และใช้กับระบบไฮดรอลิคอื่นๆ เช่น รถยก รถบรรทุกเทท้าย ระบบไฮดรอลิคในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น