“น้ำมันเครื่องต่างแบรนด์” สามารถเติมผสมกันได้หรือไม่?

เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าน้ำมันเครื่อง ต่างแบรนด์ ต่างเบอร์ความหนืดสามารถใช้เติมผสมกันได้หรือเปล่า ทั้งๆที่เป็นน้ำมันเครื่องเหมือนกัน ใช้หล่อลื่นเหมือนกัน? วันนี้เราจึงหาคำตอบมาแชร์กัน โดยเราขอแบ่งการผสมกันของน้ำมันเครื่องออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

        1. แบ่งตามชนิดของน้ำมันพื้นฐาน
1.1 น้ำมันแร่(Mineral)
1.2 น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic)
1.3 น้ำมันสังเคราะห์ (Synthetic)
ในกรณีนี้ถ้าเป็นน้ำมันพื้นฐานต่างชนิดกัน สามารถใช้ร่วมกันได้ แต่ควรจะต้องเป็นน้ำมันเครื่องประเภทเดียวกัน เช่น เครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกัน เกรดมาตรฐาน (API) เดียวกัน และเบอร์ความหนืดเดียวกัน แต่จะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องอายุการเปลี่ยนถ่ายและการใช้งานลดลง

       2. แบ่งตามแบรนด์ มาตรฐาน และเบอร์ความหนืด
ในกรณีที่ต่างแบรนด์ แต่มาตรฐาน(API) เดียวกัน เบอร์ความหนืดเดียวกัน สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ ไม่มีปัญหา แต่ถ้าในกรณีที่ต่างมาตรฐาน หรือต่างเบอร์ความหนืด จะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องลดลง ยิ่งในกรณีที่เติมผสมน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดสูงจากเดิมมากหลายๆเบอร์ อาจทำให้แรงดันของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิต่ำมีมากไป แต่หากผสมเบอร์ใสมากๆลงไปอาจส่งผลให้แรงดันในระบบต่ำไปเมื่ออุณหภูมิสูง ส่งผลต่อการไหลเวียนในระบบทั้งยังส่งผลให้ปั้มน้ำมันเครื่องทำงานหนักเกินความจำเป็น

       3. แบ่งตามประเภทของน้ำมันเครื่อง
ในกรณีที่น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลผสมกับน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน หากเป็นการใช้ทดแทนกันในกรณีฉุกเฉิน สามารถผสมกันได้ แต่ในเรื่องอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการใช้งานก็จะลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง และไม่ควรใช้เกินระยะ 5,000 กิโลเมตร

แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำว่าควรใช้ให้ถูกต้องตามประเภท มาตรฐาน(API) และเบอร์ความหนืด ตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของเครื่องยนต์

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดีเซล

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น