ปั๊มไฮดรอลิคมีเสียงดังเกิดจากอะไร…?

       ปั๊มไฮดรอลิค เป็นหัวใจของการทำงานในระบบไฮดรอลิค มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากการหมุนที่ขับโดยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกเข้าสู่ระบบไฮดรอลิก  แล้วจะทำอย่างไรดีหากอยู่ๆปั๊มไฮดรอลิคมีอาการผิดปกติ ส่งเสียงดัง คล้ายๆกำลังหอน วันนี้เราจึงมาอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ปั๊มไฮดรอลิคมีเสียงดัง ดังนี้

สาเหตุหลักที่ทำให้ปั๊มไฮดรอลิคมีเสียงดัง แบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุหลักๆ คือ

 1. สาเหตุที่เกิดจากสารหล่อลื่น หรือ “น้ำมันไฮดรอลิค”
 • ความหนืดของน้ำมัน : ความหนืดของน้ำมันสูงหรือต่ำไป ไม่ตรงกับคำแนะนำให้คู่มือ
 • ระดับน้ำมัน : ระดับน้ำมันสูงหรือต่ำไป ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กำหนดในคู่มือของเครื่องจักร
 • อุณหภูมิของน้ำมัน : อุณหภูมิของน้ำมันสูงผิดปกติ
 • น้ำรั่วเข้าไปในระบบ : มีน้ำรั่วเข้าไปในระบบผสมกับน้ำมัน ทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ
 • ฟองอากาศ : ฟองอากาศในน้ำมัน ถ้ามีมากจะทำให้ความดันในระบบไม่คงที่
 1. สาเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์
 • กรองขาดูด หรือท่อทางด้านดูด และใส้กรอง : อุดตัน เนื่องจากมีสิ่งสกปรกหรือสารแขวนลอยมาก
 • มีอากาศรั่วเข้าทางด้านดูดของปั๊ม : มีอากาศรั่วเข้าบริเวณข้อต่อ และช่องว่างระหว่างเพลาปั๊มกับซีล
 • ยอยด์ต่อไม่ได้ศูนย์กลาง
 • รอบหมุนของปั๊มสุงเกินไป
 • กรองด้านขาดูดมีขนาดไม่เหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น