บริการ

Yukon ยึดถือการให้บริการในหลักการดูแลไปด้วยกัน (CARE TOGETHER)

น้ำมันเครื่อง

 

พวกเรายึดถือการปฎิบัติตาม หลักการในปณิธาน “ดูแลไปด้วยกัน (CARE TOGETHER)” และการทำงานของฝ่ายขายและฝ่ายประสานงานในเชิงรุก ร่วมดูแลธุรกิจของคุณไปด้วยกัน ดังที่แสดงด้านล่างนี้ จะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการทำงานของยานพาหนะ และเครื่องจักร/อุปกรณ์ ของคุณให้ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการปกป้องการลงทุนและทำให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จ

 

1. กำหนดให้มีการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อย่างสม่ำเสมอ

2. ทำการวิเคราะห์น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเพื่อช่วยยืดการเปลี่ยนถ่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย

3.ควรเก็บตัวอย่างน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วไปทำการวิเคราะห์โดยต้องเก็บตัวอย่างภายใต้อุณหภูมิและสภาพการใช้งานเดียวกันทุกครั้ง เพื่อลดตัวแปรที่อาจทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดเพี้ยนได้

4. เก็บรักษาสินค้าในสถานที่ที่เย็น สะอาด และแห้ง สิ่งแวดล้อมที่สกปรก มีความชื้น และอุณหภูมิแปรปรวนจะทำให้อายุและคุณภาพสินค้าลดต่ำลง เพราะอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดสามารถทำให้เกิดการสลายตัวทางเคมี, เกิดการปนเปื้อนด้วยความชื้น และการเสื่อมประสิทธิภาพได้

5. ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงสุดเสมอเพราะโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการหล่อลื่น มักจะต่ำกว่าค่าซ่อมแซมอุปกรณ์หลายเท่าตัว

6. ติดฉลากสินค้าในสต็อกและอุปกรณ์จ่ายน้ำมันให้ถูกต้อง เพราะหากน้ำมันหล่อลื่นเกิดการปนเปื้อนระหว่างกันอาจจะทำให้เครื่องจักร/อุปกรณ์ของคุณเกิดความเสียหายขั้นร้ายแรงได้

7. ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงให้มีความชำนาญงานอยู่เสมอ พนักงานของคุณมีส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันเครื่องจักรไม่ให้ชำรุด

8. ความหนืดเป็นสิ่งสำคัญ! ไม่ว่าจะเป็นจาระบี น้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันเกียร์ หากคุณใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความข้นมากเกินไป คุณจะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้น้อยลง และชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะเกิดความเครียดมากเกินไป แต่ถ้าคุณใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความข้นน้อยเกินไป ก็จะไม่สามารถป้องกันชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นคุณควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ OEM เสมอ

9. ความชื้นที่สะสมอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้มากกว่าฝุ่นละออง การใช้กรองหายใจแบบมีตัวดูดความชื้น จะช่วยลดความชื้นและยืดอายุเครื่องยนต์ได้

10. หมั่นติดตามข่าวคราวอยู่เสมอ คำแนะนำจาก OEM มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ด้านล่างเป็นภาพบรรจุภัณฑ์ที่ Yukon ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำมันเครื่องเพื่อนำไปทดสอบ และตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ จึงมั่นใจได้ว่า Yukon มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ

บรรจุภัณฑ์ที่ Yukon ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำมันเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่ Yukon ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำมันเครื่อง

report

ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ