ทำไมเราต้องใช้น้ำยาหล่อเย็นในระบบหม้อน้ำรถยนต์

หม้อน้ำหล่อเย็น

ผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็น

ทำไมเราต้องใช้น้ำยาหล่อเย็นในระบบหม้อน้ำรถยนต์

ผู้ใช้รถโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าในระบบหม้อน้ำ หรือระบบหล่อเย็นของรถสามารถใช้น้ำเปล่าแทนน้ำยาหล่อเย็น หรือน้ำยาหม้อน้ำได้ ในความเป็นจริงในระบบหล่อเย็นต้องการน้ำยาหล่อเย็นเพื่อช่วยในการป้องกันการเกิดสนิม และตะกรัน ป้องกันการเกิดตามบริเวณใบพัดของปั๊มน้ำในระบบระบายความร้อน
ระบบระบายความร้อนจะประกอบด้วย
1. หม้อน้ำ (Radiator)
2. พัดลม (Fan)
3. สายพาน
4. เทอร์โมสตัต (Thermostat) หรือ วาล์วน้ำ

การทำงานของระบบระบายความร้อน คือ น้ำหล่อเย็นจะหมุนเวียนอยู่ในเครื่องยนต์โดยที่น้ำร้อนจะไหลเข้ามาที่หม้อน้ำทางด้านบนลงมาด้านล่าง จากนั้นจะถูกปั๊มดูดขึ้นไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์เพื่อระบายความร้อนอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่สำคัญในการดูแลรักษาระบบหล่อเย็น คือ ต้องหมั่นตรวจสอบน้ำยาหม้อน้ำไม่ให้ต่ำเกินไป ไม่ควรให้ค่าความเข้มข้นของน้ำยาหล่อเย็นต่ำกว่าเกณฑ์ ถ้าหากในระบบหล่อเย็นมีน้ำยาหม้อน้ำอยู่แล้วไม่ควรเติมน้ำเปล่า ควรจะเติมน้ำหล่อเย็นที่มีการพรีมิกซ์มาเรียบร้อยแล้ว (premix 50/50) คือน้ำยาหม้อน้ำที่มีการผสมแล้ว พร้อมใช้งานได้ในทันที อายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำขึ้นอยู่กับชนิด และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตน้ำยาหม้อน้ำนั้น ๆ โดยทั่วไปอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำจะเฉลี่ยที่เปลี่ยน ทุก ๆ 1 ปี แต่น้ำยาหม้อน้ำของยูคอน ใช้เทคโนโลยี Carboxylate ที่ช่วยให้อายุของน้ำยาหม้อน้ำนานขึ้น ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานมากถึง 4 ปี คิดเป็น 4 เท่าของน้ำยาหม้อน้ำทั่ว ๆ ไป