น้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์

น้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์

น้ำมันเกียร์ ของยูคอน ใช้เทคโนโลยี ยูเอสซินเบส ช่วยให้น้ำมันเกียร์มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยา อ็อกซิเดชั่น ได้เป็นอย่างดี และมีสารเพิ่มคุณภาพดังนี้

  • สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน
  • ป้องกันการเกิดฟองในน้ำมัน การเกิดฟองในน้ำมันหล่อลื่นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เพราะทาให้ประสิทธิภาพหล่อลื่นลดลงจึงมีการเติมสารเคมีบางอย่างลงไปเพื่อป้องกันการเกิดฟองในน้ำมันซึ่งเนื่องมาจากความเร็วของชิ้นงานที่ตีกวนน้ำมันด้วยความเร็วสูง
  • สารช่วยรับแรงกดสูง

น้ำมันเกียร์ คุณสมบัตินี้จำเป็นอย่างยิ่งสาหรับน้ำมันหล่อลื่นที่จะต้องถูกนำไปใช้ในสภาวะที่มีการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบูรณ์และในสภาพที่มีแรงกดมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสียดสีที่รุนแรงและมีความร้อนสูง คุณสมบัติเหล่านี้ได้มาโดยการเติมสาร EP และควรเลือกน้ำมันเกียร์ตามคำแนะนำในคู่มือและคำแนะนำในการบำรุงรักษาของผู้ผลิตรถยนต์และสิ่งสำคัญอีกประการคือ ควรตรวจสอบคู่มือว่าชิ้นส่วนใดในระบบเกียร์ที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ เช่น ห้องเกียร์ธรรมดา เฟืองท้าย เพลาเกียร์ธรรมดา ห้องส่งกำลังระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ เฟืองลิมิเต็ด-สลิปดิฟเฟอร์เรนเชี่ยล หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องการการหล่อลื่นที่ต่างกันเพื่อสมรรถนะสูงสุดในการทำงาน

ทำไมต้องเลือกใช้ น้ำมันเกียร์ ของยูคอน