ผลิตภัณฑ์ น้ำยาหม้อน้ำ (น้ำยาหล่อเย็น) คุณภาพจากยูคอน

น้ำยาหม้อน้ำ (น้ำยาหล่อเย็น) คุณภาพจากยูคอน

น้ำยาหม้อน้ำ หรือน้ำยาหล่อเย็นของยูคอน อัลติเมท เอ็กซ์ แอล ไอ พรีมิกซ์ เป็นน้ำยารักษาหม้อน้ำที่ทำให้หม้อน้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เพราะมีสารยับยั้งกรดอินทรีย์ มีอัตราการพร่องตัวต่ำ ซี่งทำให้แน่ใจว่ามีการปกป้องระบบระบายความร้อนได้ในระยะยาว ภายใต้สภาวะการปฏิบัติงานทุกสภาวะ นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพสำหรับหล่อเย็นเพิ่มเติมอีกด้วย และยูคอน อัลติเมท เอ็กซ์ แอล ไอ พรีมิกซ์ มีเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูงและจะก่อตัวเป็นฟิลม์ป้องกันในระดับโมเลกุลซึ่งไม่ขัดขวางการถ่ายเทความร้อน

จากการทดสอบ น้ำยาหม้อน้ำ ในห้องปฏิบัติการว่าพื้นผิวโลหะที่ได้รับการปกป้องด้วยสารสำหรับน้ำหล่อเย็นแบบดั้งเดิมที่มีซิลิเกตจะสูญเสียความสามารถในการถ่ายเทความร้อนได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ในทางตรงกันข้าม พื้นผิวโลหะที่ใช้ ยูคอน อัลติเมท เอ็กซ์ แอล ไอ พรีมิกซ์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป การถ่ายเทความร้อนก็ยังคงมีประสิทธิภาพเที่ยบเท่ากับเมื่อเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และยังปกป้องการกัดกร่อน โดยการสร้างชั้นปกป้องบนพื้นผิวโลหะทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการขัดขวางการถ่ายเทคววามร้อน

น้ำยาหม้อน้ำ

น้ำยาหล่อเย็น (Coolant) คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร ?

น้ำยาหล่อเย็น น้ำยารักษาหม้อน้ำ หรือที่เรียกกันว่า  คลูแลนท์ เป็นส่วนสำคัญที่สุดในระบบหม้อน้ำมีหน้าที่หลักคือ ช่วยระบายความร้อน ควบคุมอุณหภูมิ ไม่ให้ร้อนเกินไป (Over heat) โดยใช้หลักการนำความร้อนจากภายในห้องเครื่องยนต์ ที่จุดระเบิดและเผาไหม้ออกมา  ทำงานร่วมกับพัดลม ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ น้ำ สารหล่อเย็น(ETHYLENE GLYCOL) หัวเชื้อป้องกันสนิม และสีต่างๆ โดยน้ำยาหล่อเย็นจะมีจุดเดือดสูงกว่าน้ำทั่วไป ทำให้น้ำที่อยู่ในหม้อน้ำเดือดช้าลง

น้ำยาหล่อเย็นมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้

  1. ป้องกันการแข็งตัวของน้ำในระบบในจังหวะสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ๆ ซึ่งไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่สำหรับประเทศไทย เพราะเป็นเมืองร้อน
  2. ช่วยลดการระเหยของน้ำในระบบหล่อเย็นเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด เพราะน้ำธรรมดาเวลาเดือดจะระเหยกลายเป็นไอที่ 100 ºC ซึ่งน้ำยารักษาหม้อน้ำจะมีจุดเดือดมากกว่าน้ำ อยู่ที่ประมาณ 120-130 ºC
  3. ป้องกันการเกิดสนิม ตะกรัน ตะกอน เพราะสนิมจะทำให้ระบบหม้อน้ำผุกร่อน น้ำยาจึงช่วยไม่ให้มีการอุดตันในรังผึ้งของหม้อน้ำ
  4. หล่อลื่นปั๊มน้ำ ซีลปั๊มน้ำ และวาล์วน้ำ

น้ำยารักษาหม้อน้ำ จึงสำคัญต่อระบบหม้อน้ำ และมีประโยชน์ต่อเครื่องยนต์อย่างมาก ซึ่งถ้าหากใช้แค่น้ำเปล่าอย่างเดียว อาจส่งผลเสียต่อระบบระบายความร้อนและเครื่องยนต์ เพราะหม้อน้ำส่วนใหญ่ทำมาจากอะลูมิเนียม ทำให้เกิดสนิม และตะกรันได้ง่าย ดังนั้นการใช้น้ำยารักษาหม้อน้ำ เป็นการดูแลรักษาหม้อน้ำในรถของท่านให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และยังมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนภายในเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำเปล่าอีกด้วย

ทำไมเราต้องใช้น้ำยารักษาหม้อน้ำในระบบหม้อน้ำรถยนต์

ผู้ใช้รถโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าในระบบหม้อน้ำ หรือระบบหล่อเย็นของรถสามารถใช้น้ำเปล่าแทนน้ำยาหล่อเย็น หรือน้ำยาหม้อน้ำได้ ในความเป็นจริงในระบบหล่อเย็นต้องการน้ำยาหล่อเย็นเพื่อช่วยในการป้องกันการเกิดสนิม และตะกรัน ป้องกันการเกิดตามบริเวณใบพัดของปั๊มน้ำในระบบระบายความร้อน

ระบบระบายความร้อนจะประกอบด้วย

1. หม้อน้ำ (Radiator)
2. พัดลม (Fan)
3. สายพาน
4. เทอร์โมสตัต (Thermostat) หรือ วาล์วน้ำ

การทำงานของระบบระบายความร้อน คือ น้ำหล่อเย็นจะหมุนเวียนอยู่ในเครื่องยนต์โดยที่น้ำร้อนจะไหลเข้ามาที่หม้อน้ำทางด้านบนลงมาด้านล่าง จากนั้นจะถูกปั๊มดูดขึ้นไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์เพื่อระบายความร้อนอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่สำคัญในการดูแลรักษาระบบหล่อเย็น คือ ต้องหมั่นตรวจสอบน้ำยาหม้อน้ำไม่ให้ต่ำเกินไป ไม่ควรให้ค่าความเข้มข้นของน้ำยาหล่อเย็นต่ำกว่าเกณฑ์ ถ้าหากในระบบหล่อเย็นมีน้ำยาหม้อน้ำอยู่แล้วไม่ควรเติมน้ำเปล่า ควรจะเติมน้ำหล่อเย็นที่มีการพรีมิกซ์มาเรียบร้อยแล้ว (premix 50/50) คือน้ำยาหม้อน้ำที่มีการผสมแล้ว พร้อมใช้งานได้ในทันที อายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำขึ้นอยู่กับชนิด และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตน้ำยาหม้อน้ำนั้น ๆ โดยทั่วไปอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำจะเฉลี่ยที่เปลี่ยน ทุก ๆ 1 ปี แต่น้ำยาหม้อน้ำของยูคอน ใช้เทคโนโลยี Carboxylate ที่ช่วยให้อายุของน้ำยาหม้อน้ำนานขึ้น ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานมากถึง 4 ปี คิดเป็น 4 เท่าของน้ำยาหม้อน้ำทั่ว ๆ ไป