น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ คุณภาพสูงจากยูคอน

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ คุณภาพสูงจากยูคอน

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (น้ำมันเกียร์ออโต้) ของยูคอน ใช้เทคโนโลยี ยูเอสซินเบส ช่วยให้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยา อ็อกซิเดชั่น ได้เป็นอย่างดี และมีสารเพิ่มคุณภาพดังนี้

สารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ของยูคอน

  • สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน
  • ป้องกันการเกิดฟองในน้ำมัน การเกิดฟองในน้ำมันหล่อลื่นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เพราะทำให้ประสิทธิภาพหล่อลื่นลดลง จึงมีการเติมสารเคมีบางอย่างลงไปเพื่อป้องกันการเกิดฟองในน้ำมันซึ่งเนื่องมาจากความเร็วของชิ้นงานที่ตีกวนน้ำมันด้วยความเร็วสูง
  • สารช่วยรับแรงกดสูง

น้ำมันเกียร์ ATF คืออะไร?

คุณสมบัตินี้จำเป็นอย่างยิ่งสาหรับน้ำมันหล่อลื่นที่จะต้องถูกนำไปใช้ในสภาวะที่มีการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบูรณ์และในสภาพที่มีแรงกดมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสียดสีที่รุนแรงและมีความร้อนสูง คุณสมบัติเหล่านี้ได้มาโดยการเติมสาร EP น้ำมันเกียร์ออโตเมติก หรือ น้ำมันเกียร์ATF (Automatic Transmission Fluid) ทำหน้าที่หลายประการในระบบส่งกำลัง ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์จึงระบุชนิด น้ำมันเกียร์ ATF โดยเฉพาะไว้

เนื่องจากมีคุณสมบัติการทำงานที่แตกต่างกันใน ระบบเกียร์อัตโนมัติ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม น้ำมันเกียร์ออโต้ ATF จะแตกต่างจากน้ำมันเกียร์ทั่วไปมาก (น้ำมันเกียร์ทั่วไปจะหล่อลื่นระบบเพลาและระบบเกียร์ธรรมดา) เนื่องจากสภาวะการทำงานในระบบเกียร์อัตโนมัติต้องการการหล่อลื่นสูงกว่าระบบเกียร์ธรรมดา และระบบเกียร์อัตโนมัติก็ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ต้องการการปกป้องเป็นพิเศษด้วย ทั้งนี้ควรศึกษาคู่มือของผู้ผลิตรถยนต์เพื่อบำรุงรักษาอย่างถูกต้องด้วย