น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil) เกิดฟองต่ำ US synthetic เหนือระดับ - Yukon

น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil)

การเลือก น้ำมันไฮดรอลิค ก่อนอื่นต้องทราบว่า มากกว่า 98% ของส่วนประกอบ น้ำมันไฮดรอลิค เป็น Base Oil ดังนั้น Base Oil จึงมีส่วนสำคัญมากต่อคุณสมบัติของน้ำมันโฮโดรลิค เนื่องจากระบบไฮดรอลิคปัจจุบันมีแรงดันสูงมากมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมวาล์วต่างๆ ทำให้อุณหภูมิการทำงานสูง และไวต่อความสกปรกของน้ำมันมากกว่าแต่ก่อน

ข้อแนะนำการเลือกใช้งาน น้ำมันไฮดรอลิค

ข้อแนะนำคือ ควรเลือกน้ำมันที่บริสุทธิ์สูง เช่น ยูเอสซินเบส ซึ่งอายุการใช้งานจะมากกว่าแบบธรรมดาถึงเท่าตัว จะช่วยให้อายุของระบบไฮดรอลิคของท่านยาวนานมากยิ่งขึ้น เมื่อสกปรกน้อยลง ก็หมายถึงน้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ยูคอนไฮดรอลิค เป็นน้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี ยูเอสซินเบส สังเกตุได้จากการรับรองจากผู้ผลิตชิ้นส่วนไฮดรอลิคจำนวนมากที่ให้การรับรอง

น้ำมันไฮดรอลิค จากยูคอน

น้ำมันไฮดรอลิคจากยูคอนจะเห็นผลเด่นชัดโดยเฉพาะในระบบไฮดรอลิคที่มีแรงดันสูงมากกว่า 3000 PSI และสารเพิ่มคุณภาพแบบ Premium สามารถป้องกันการสึกหรอได้แม้ในขณะที่แรงดันในระบบสูงถึง 6000 PSI โดยทาง ยูคอนมีน้ำมันไฮดรอลิคทุกเบอร์ เลือก ค่าความหนืดน้ำมันไฮดรอลิค ตามความเหมาะสมของเครื่องจักร ดังนี้เบอร์ 32, 46, 68, 100, 220, 320, 460

น้ำมันไฮดรอลิค

น้ำมันไฮดรอลิค มีหน้าที่หลักคือ เป็นตัวส่งผ่านกำลังหรือแรงดัน จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในระบบไฮดรอลิค นอกจากนี้ยังทำหน้าที่หล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฮดรอลิค ลดแรงเสียดทาน ป้องกันการสึกหรอ รักษาความสะอาด และยังช่วยระบายความร้อนอีกด้วย จัดว่าเป็นกลุ่มสารหล่อลื่นที่มีความสำคัญและมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท รวมทั้งในงานก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณการใช้มากที่สุดเป็นอันดับที่สองรองจากน้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันไฮดรอลิคที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีค่าดัชนีความหนืดสูง คือมีค่าความข้นใสคงที่แม้ว่าอุณหภูมิในการทำงานจะเปลี่ยนแปลง และจะต้องมีค่าความหนืดเหมาะสมกับระบบไฮดรอลิคที่ใช้งาน พิจารณาจากคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร สภาพของเครื่องจักร อุณหภูมิและความดันในการใช้งานของระบบ
  • มีจุดข้นแข็งต่ำ ควรมีจุดข้นแข็งต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบบไฮดรอลิคทำงาน เพราะจุดข้นแข็งนี้จะมีปัญหาต่อระบบเมื่อจะต้องทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ
  • ป้องกันการสึกหรอได้ดี ระบบไฮดรอลิคมันถูกออกแบบให้ต้องมีช่องว่างระหว่างวัสดุเล็กน้อย เนื่องจากระบบไฮดรอลิคต้องทำงานภายใต้สภาวะที่มีแรงดันสูง ทำให้มีโอกาสเกิดการสึกหรอขึ้นสูงได้เช่นกัน
  • ไม่เกิดฟองง่าย จะต้องมีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดฟอง เนื่องจากภายในฟองซึ่งเป็นอากาศไม่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่น ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงในระบบไฮดรอลิค
  • ไม่กัดกร่อนและไม่ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบไฮดรอลิคเกิดสนิม เนื่องจากระบบไฮดรอลิคประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ดังนั้นน้ำมันไฮดรอลิคที่ดีจะต้องไม่กัดกร่อนโลหะและต่อต้านการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี
  • ต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม
  • มีความสามารถแยกตัวจากน้ำได้ดี

Hydraulic Oil มีมากมายหลายชนิด โดยทั่วไปถูกจัดแบ่งตามลักษณะการผลิตตามวัตถุประสงค์การใช้งาน นอกจากจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว การเลือกใช้ให้ถูกต้องจะต้องพิจารณาถึงวิธีการทำงานของระบบเป็นหลัก รวมทั้งสภาพการทำงานของเครื่องด้วย

ผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคของยูคอน มีอยู่ทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ได้แก่

YUKON ASTON HVI, YUKON ASTON AWS 68 และ YUKON HYDRAULIC AW 68 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นน้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพคลอบคลุมการใช้งานในระบบไฮดรอลิคในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน เหมาะกับลักษณะงานที่ต่างกัน เวลาใช้งานก็ต้องเลือกให้ถูกต้องเหมาะสม (ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาน้ำมันไฮดรอลิค)