งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยูคอน จังหวัดกำแพงเพชร

งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยูคอน จังหวัดกำแพงเพชร

  บริษัท ไทยรุ่งเอ็นเนอร์จี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซูก้า ออยล์ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยูคอนเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2560  ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยูคอนอย่างเป็นทางการ ให้กับลูกค้าของบริษัท ซูก้า ออยล์ จำกัด