ระบบไฮดรอลิคร้อนเกิดจากอะไร ?

น้ำมันไฮดรอลิคเป็นส่วนสำคัญในระบบไฮดรอลิค จึงต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพ และเปลี่ยนถ่ายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประมาณร้อยละ 70 ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฮดรอลิคทำให้เครื่องจักรทำงานบกพร่องและต้องหยุดทำงานมักมีสาเหตุมาจากความสกปรกของน้ำมันไฮดรอลิคทำให้น้ำมันไฮดรอลิคเสียสภาพ สิ่งสกปรกอาจเกิดจากอุปกรณ์ไฮดรอลิกต่างๆ เช่น ปั๊ม วาล์ว ท่อ สายยาง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และถังน้ำมัน

นอกจากนี้อาจเกิดจากการรั่วของอากาศ และความชื้น ซึ่งอาจเข้าทางข้อต่อที่หลวม รอยซีลที่สึกหรอ ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคสกปรก สิ่งสกปรกที่เป็นอนุภาคของแข็ง ตลอดจนความชื้นและอากาศ ที่เล็ดลอดเข้าไปปะปนในน้ำมันไฮดรอลิคสามารถก่อให้เกิดการสึกกร่อนของปั๊มไฮดรอลิคได้ และยังทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ ส่งผลให้ระบบไฮดรอลิคทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค

ปัญหาความร้อนขึ้นที่เกิดขึ้นในระบบไฮดรอลิค เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น

  • ความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิคไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับที่เคยใช้อยู่ หรือไม่ตรงตามคู่มือการใช้งาน
  • มีการรั่วซึมภายในอุปกรณ์ เช่น ซีล วาล์ว กระบอกสูบ หรือข้อต่อต่างๆ
  • แรงดันของปั๊มสูงเกินไป เกินความต้องการของงานและระบบที่ใช้
  • อุปกรณ์ระบายความร้อนไม่ทำงาน หรือเสื่อมสภาพ
  • ปริมาณน้ำมันไฮดรอลิคในถังน้ำมันน้อยเกินไป
  • ขนาดถังน้ำมัน มีขนาดไม่เหมาะสมกับอัตราการไหลของปั๊ม
  • ใส้กรองอุดตัน มีการสะสมของคราบตะกอนต่างๆ ทำให้น้ำมันสูญเสียความดัน ต้องการแรงขับจากปั๊มมากขึ้น

ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิคอยู่สม่ำเสมอ

  • ระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิคเป็นอย่างมาก โดยดูแลภาชนะ ปั๊มดูด ถังเก็บ ให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ต้องหมั่นทำความสะอาดระบบกรองน้ำมัน หรือเปลี่ยนเมื่อไส้กรองชำรุด เมื่อล้างไส้กรองควรสังเกตดูสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามไส้กรองว่าเป็นอะไร หากมีเศษโลหะมากแสดงว่าระบบมีการสึกหรอ ชนิดของสิ่งสกปรกอาจใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการชำรุดสึกหรอและจะใช้เป็นแนวทางในการป้องกันต่อไป
  • หมั่นตรวจตราการทำงานของระบบไฮดรอลิคตลอดจนเสียงที่ดังผิดปกติซึ่งอาจบ่งบอกถึงอาการที่มีการรั่วของอากาศตามข้อต่อ หรือซีล หรือการเกิดโพรงอากาศภายในเรือนปั๊ม

น้ำมันไฮดรอลิคเป็นส่วนสำคัญในระบบไฮดรอลิค จึงต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพ และเปลี่ยนถ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบไฮดรอลิคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการสึกหรอ และมีอายุการใช้งานยาวนาน

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น