ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดีเซลของยูคอน

            โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งกลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลได้ 2 ประเภทตามการใช้งาน คือ กลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลงานเบา ซึ่งหมายถึงรถปิคอัพ หรือกระบะทั่วไป และอีกกลุ่มคือ กลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถหัวลากเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องจักรกลหนัก ประเภทรถแบ็คโฮ หรือรถขุด เป็นต้น

ยูคอนมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ที่ครอบคลุมต่อการใช้งานทุกประเภทธุรกิจในปัจจุบัน แต่ในวันนี้เราขอนำเสนอเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของกลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก ดังนี้

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดีเซล” มีประเภทของน้ำมัน และเบอร์ความหนืด ดังนี้

  1. ระดับทั่วไป YUKON ULTIMATE S1 มาตรฐาน API CF เบอร์ความหนืดเกรดเดี่ยว สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 5,000 – 7,000 กม.
  2. ระดับทั่วไป YUKON ULTIMATE S2 มาตรฐาน API CF-4 เบอร์ความหนืดเกรดรวม สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 10,000 – 12,000 กม.
  3. ระดับทั่วไป YUKON ULTIMATE S3 X และ YUKON ULTIMATE S3 COMMONRAIL มาตรฐาน API CI-4 เบอร์ความหนืดเกรดรวม สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 20,000 – 30,000 กม.
  4. ระดับกึ่งสังเคราะห์ YUKON ULTIMATE S4 มาตรฐาน API CI-4 เบอร์ความหนืดเกรดรวม สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 30,000 – 45,000 กม.
  5. ระดับกึ่งสังเคราะห์ YUKON ULTIMATE S5 มาตรฐานสูง API CI-4 PLUS เบอร์ความหนืดเกรดรวม สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 45,000 – 60,000 กม.

การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง แนะนำให้เลือกใช้ตามที่คู่มือรถระบุไว้เป็นหลัก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของรถหรือเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน และอายุการเปลี่ยนถ่ายด้วย ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือให้ละเอียด หรือหากมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นก่อนเลือกใช้งาน

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น