รวมคำถามเกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่องแล้วพบโคลนที่ก้นแทงค์น้ำมันเกิดจากอะไร และต้องทำอย่างไร

ปัญหาโคลนน้ำมันเครื่องเกิดจากปริมาณเขม่าที่มากเกินกว่าน้ำมันจะรับได้ หรืออาจเกิดจากการที่มีน้ำปนอยู่ วิธีการแก้คือ ควรร่นระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้สั้นลงหรือใช้เกรดน้ำมันที่มี API สูงขึ้น

เครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซจำเป็นต้องใช้น้ำมันเครื่องสำหรับติดตั้งก๊าซหรือไม่

ใจความสำคัญในการออกแบบน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ในแต่ละประเภท คือ ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะสัมพันธ์กับคุณสมบัติที่จำเป็นที่น้ำมันเครื่องมี เช่น สื่งที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ อุณหภูมิในการเผาไหม้ รอบการทำงานของเครื่องยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซจะมีอุณหภูมิที่ผิวเครื่องยนต์สูงมาก โดยผู้ผลิตเครื่องยนต์ก๊าซจะระบุให้ปริมาณเถ้าซัลเฟตไม่สูงกว่า 1 % โดยน้ำหนัก และควรจะประมาณ 0.5% โดยน้ำหนัก เพื่อลดการสึกหรอของวาล์วไอเสีย และกระบอกสูบ

จริงหรือไม่ ที่ว่าคุณภาพของน้ำมันเครื่อง บอกได้จากสี หรือความหนืดของน้ำมัน

ความหนืดเป็นคุณลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของน้ำมันเครื่อง แต่ที่จริงแล้วไม่สามารถบอกถึงคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ สีของน้ำมันก็เช่นเดียวกัน เพื่อความมั่นใจควรสังเกตุที่ผลิตภัณฑ์ว่ามีมาตรฐานการรับรองอย่างไร มีข้อบ่งบอกอะไรที่ทำให้มั่นใจว่าเป็นน้ำมันเครื่องแท้

เมื่อไหร่ที่ควรจะใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์

น้ำมันสังเคราะห์มีประสิทธิภาพในการปกป้องอย่างดีเยี่ยมภายใต้สภาวะการทำงานที่หนักหน่วง ทนต่อการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดา ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ รวมทั้งลดการก่อตัวสะสมของตะกอน และโคลนน้ำมันอีกด้วย

น้ำมันเครื่องที่ใช้ มีผลต่อการประหยัดน้ำมันของรถหรือไม่อย่างไร

น้ำมันที่เหมาะสมต่างก็มีส่วนสำคัญในการประหยัดเชื้อเพลิง สิ่งที่ควรพิจารณาก็คือ น้ำมันเครื่องเกรดรวมจะช่วยประหยัดน้ำมันเครื่องได้ดีกว่าเกรดเดี่ยว ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดต่ำกว่าจะทำให้ประหยัดน้ำมันกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง น้ำมันเครื่องสังเคราะห์จะช่วยให้ประหยัดได้ดีกว่าแบบธรรมดาแม้จะมีค่าความหนืดเบอร์เดียวกัน เมื่อเครื่องยนต์มีอายุมากขึ้นก็จะมีการสะสมของตะกอน และการสึกหรอเพิ่มตามอายุซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดถอยลงไป น้ำมันยูคอน ใช้เทคโนโลยี ยูเอสซินเบส มีคุณสมบัติในการปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ และการก่อตัวของตะกอน จึงช่วยให้ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์คงประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันได้ตลอดอายุขัย

API คืออะไร

เป็นมาตฐานที่บอกคุณภาพของน้ำมันเครื่องนั้น ๆ มาตรฐาน API จะขึ้นต้นด้วย API และตามด้วย S หรือ C โดย S ย่อมาจาก Service Station Classification สำหรับเครื่องยนต์เบนซิล
C ย่อมาจาก Commercial Service-compression ignition สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
จะมีเฉพาะเลขตัวท้ายที่เปลี่ยนแปลง โดยจะเริ่มต้นตามภาษาอังกฤษคือ A,B,C… ยิ่งไกลจากตัว A เท่าไหร่ แสดงว่าเป็นเกรดที่คุณภาพสูงขึ้น

SAE คืออะไร

ในการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท ซึ่งอาจจะมีการใช้งานในสภาวะที่แตกต่าง ในการเลือกซื้อ โดยมักดูที่ค่าความหนืด และคุณภาพของของผลิตภัณฑ์ที่กำกับโดยมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่ง SAE จะประกอบไปด้วยตัวเลข 2 ชุด
คือ SAE XW – XX เลขชุดหน้าแสดงถึงการวัดค่ามาตรฐานในเขตหนาว ( W คือ winter grade) จะเป็นการวัดค่าต้านทานการเป็นไข โดยวัดตั้งแต่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ต่ำลงมาถึงจนถึงจุดเยือกแข็งตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -30 องศาเซลเซียส

  • 0 W คือความสามารถคงความข้นใสไว้ได้ต่ำกว่า -30 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 5 W คือความสามารถคงความข้นใสไว้ได้ถึง -30 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 10 W คือความสามารถคงความข้นใสไว้ได้ถึง -20 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 15 W คือความสามารถคงความข้นใสไว้ได้ถึง -10 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 20 W คือความสามารถคงความข้นใสไว้ได้ถึง 0 องศาเซลเซียส โดยไม่เป็นไข

ตัวเลขชุดหลัง แสดงถึงความหนืดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แทนค่าออกมาเป็นตัวเลขเรียกว่า เบอร์ของน้ำมันเครื่อง (NUMBER) เช่น 30, 40, 50 เป็นต้น โดยตัวเลขที่มากขึ้นแสดงถึง ความหนืดน้ำมันที่มากขึ้น

ทำไมต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องเมื่อถูกใช้งานจะเริ่มเสื่อมคุณภาพลงเรื่อย ๆ เนื่องจาก การสะสมของกรด ที่เข้ามาทำลายด่างในน้ำมันเครื่อง การสะสมของน้ำ การปะปนกับฝุ่นผงที่เล็ดลอดออกมาจากไส้กรองอากาศ คราบเขม่าในการเผาไหม้ และเศษโลหะจากการสึกหรอของเครื่องยนต์ ดังนั้นน้ำมันเครื่องจึงต้องได้รับการเปลี่ยนถ่าย ก่อนที่คุณสมบัติในการหล่อลื่น และคุณสมบัติอื่นจะเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่เกิดกับเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ใช้มีการหมดอายุหรือไม่

น้ำมันเครื่องแม้จะมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพต่าง ๆ แต่ก็สามารถเสื่อมสภาพได้ น้ำมันเครื่องที่บรรจุแกลลอนขาย และยังไม่ได้เปิดใช้งานจะมีอายุการคงสภาพราวๆ 1 – 3 ปี ส่วนน้ำมันเครื่องที่เปิดฝาแล้ว จะมีอายุราว ๆ 2 – 6 เดือน หากน้ำมันเครื่องที่เปิดฝาแล้วไม่ได้ปิดฝาจะไม่สามารถใช้งานได้

จะทราบอย่างไรว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้อยู่เสื่อมสภาพ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องมีการจดบันทึก วันที่ เดือน ปี และเลขไมล์กิโลเมตร ไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้ในการคำนวณกำหนดการเปลี่ยนถ่าย ทั้งนี้เรายังสามารถสังเกตการทำงานที่เปลี่ยนไปของความหล่อลื่นน้ำมันเครื่องที่เสื่อมสภาพได้เช่น มีอัตราการเร่งที่แย่ลง อืดลงอย่างต่อเนื่อง หรือเสียงเครื่องมีเสียงดังกว่าปกติ

อะไรคือสาเหตุที่เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่มักพบปริมาณเขม่าในน้ำมันเครื่องสูง ปัญหานี้เกิดจากน้ำมันเครื่องหรือไม่ และปริมาณเขม่าเท่าไหร่ที่น้ำมันเครื่องรับได้

น้ำมันเครื่องไม่ได้เป็นสาเหตุของคราบเขม่า แต่คราบเขม่าเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล จึงมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการกระจายตัวของเขม่า เพื่อไม่ให้คราบเขม่าไปอุดตันไส้กรอง และทำให้น้ำมันเครื่องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทำไมน้ำมัน เครื่อง YUKON ULTIMATE CNG ไม่มีมาตรฐาน API

เนื่องจาก API ไม่ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซ ดังนั้นถ้าเป็นน้ำมันเครื่องแท้จะต้องเป็นการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องก๊าซเท่านั้น