รวมคำถามเกี่ยวกับน้ำมันเบรค

น้ำมันเบรคเริ่มดูสกปรกแล้ว จะเปลี่ยนน้ำมันเบรค จะพิจารณาจากอะไรได้บ้าง

หลัก ๆ ให้ดูตามคู่มือประจำรถว่า กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับน้ำมันเบรคที่เหมาะกับเครื่องยนต์ หรือที่เรียกว่า DOT (Department of Transportation) ไว้ที่ DOT ไหน ซึ่งส่วนประกอบของสารเคมีแต่ละ DOT จะแตกต่างกัน ส่งผลให้ทั้งค่าจุดเดือดเปียกและจุดเดือดแห้งแตกต่างกัน

อาการ Vapor lock แล้วทำให้เบรคแตก เกิดจากอะไร

เกิดจากมีความชื้นเข้าไปผสมในน้ำมัน ซึ่งปกติน้ำมันเบรคจะมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นของน้ำมันเบรคซึ่งส่งผลให้จุดเดือดของน้ำมันเบรคลดลง ถ้ามีความชื้นจุดเดือดของน้ำมันเบรคต่ำกว่าอุณหภูมิที่เบรคทำงานจะทำให้น้ำมันเบรคเดือด เกิดฟอง อาการดังกล่าวเรียกว่า “Vapor lock” และทำให้เบรคแตกทำงานไม่ได้ในที่สุด

DOT แต่ละ DOT มีความแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างแต่ละ DOT เกิดจากการผสมสารเคมีที่แตกต่างกัน โดย DOT 2 กับ 3 จะผสม Glycol ส่วน DOT 4 ขึ้นไปจะผสม Silicone oil เป็นต้นโดยส่วนมากจะใช้น้ำมันเบรค DOT 3 หรือ 4 มากกว่า

DOT 3 กับ DOT 4 เอามาผสมกันได้หรือไม่

น้ำมันเบรคแต่ละ DOT ไม่ควรผสมหรือเจือปนกัน เพราะจะส่งผลต่อการลดอายุการใช้งานของระบบเบรคได้ ทางที่ดีหากต้องการเปลี่ยนยี่ห้อใหม่หรือเปลี่ยน DOT ควรถ่ายน้ำมันเบรคของเดิมออกให้หมดก่อน เพื่อประหยัดการซ่อมบำรุง

จุดเดือดแห้งจุดเดือดเปียกคืออะไร

จุดเดือดในระบบน้ำมันเบรคมี 2 แบบ
1. จุดเดือดแห้ง คือ น้ำมันใหม่ไม่มีส่วนผสมของโมเลกุลน้ำ จะมีความหนืดสูง และให้ค่าจุดเดือดที่สูงมาก
2. จุดเดือดเปียก คือ น้ำมันเก่าที่ผ่านการใช้งาน มีการดูดซับความชื้นไปแล้ว ซึ่งจะให้จุดเดือดของน้ำมันเบรคเดิมลดลง และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเบรคเพราะการมีน้ำผสมจะทำให้น้ำมันเบรคเสื่อมสภาพ ความหนืดลดลงเนื่องจากมีอายุการใช้งานมากหรือมีน้ำผสมจนใช้ไม่ได้