ยูคอน เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ขายน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับสำหรับรถยนต์และอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิตมาตรฐาน
Arrow
Arrow
Slider

ยูคอน ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันอยู่เสมอๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีและสูงเทียบเท่า Inter Brand แต่ราคาสมเหตุสมผล เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการ น้ำมันเครื่องเกรดคุณภาพสูง แต่ราคาไม่สูงเท่า Inter Brand ในปัจจุบันนี้น้ำมันเครื่องยูคอนได้รับความนิยม และมีกลุ่มลูกค้ามากมายที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในน้ำมันเครื่องยูคอนของเรา

น้ำมันเครื่องยูคอน ผลิตได้มาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 ใช้ US.SYN TECHNOLOGY เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เกิดจากการคัดสรรและพัฒนาในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องผ่านมาตรฐาน American Petroleum Institude (API) ยูคอนได้รับรางวัลคุณภาพ THAILAND TRUSTED MARK, ASEAN BUSINESS AWARDS และ YEN-D REUNION

น้ำมันเครื่อง ยูคอนยูเอส.ซิน เทคโนโลยี เป็นการรวมน้ำมันขั้นพื้นฐานบริสุทธิ์เข้ากับสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความทัดเทียมกับน้ำมันหล่อลื่นสูตรสังเคราะห์ และมีประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ ลดการสึกหรอ ลดการตันของกรอง ช่วยให้ความหนืดคงตัว และยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน

ประโยชน์ที่ได้จากยูเอส.ซิน เทคโนโลยี เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันพื้นฐานแบบเดิม
1. ทนต่อความร้อนดีกว่า อายุใช้งานยาวนานกว่า
2. ไหลได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ ปั๊มดูดง่าย
3. กระจายเขม่าดี น้ำมันไม่เป็นโคลน หรือกรองอุดตัน
4. ระเหยตัวน้อย อัตราการกินน้ำมันต่ำ
5. ความบริสุทธิ์สูง ประสิทธิภาพการหล่อลื่นดีกว่า

ยูคอน รับรางวัลคุณภาพ

เรื่องน่ารู้ของบทความ และบทสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน


ยูคอน เกรดน้ำมันเครื่องคุณภาพ และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ จำหน่ายขายราคาถูก ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยม เหมาะกับเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล เครื่องกลโรงงาน น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน